Актуални новини

Печат

Събиране на данъци 2017 година


                 Уважами съграждани,

               От 20 януари 2017 година започна плащането на Данък върху недвижимото имущество, данък върху превозните средства и Такса битови отпадъци за 2017 година. На предплатилите до 30 април 2017 година за цялата 2017 година, Данък недвижим имот, Такса за битови отпадъци и Данък върху превозните средства, задълженията се заплащат 5 на сто отстъпка.
Печат

Изготвяне на общ устройствен план на община Сухиндол

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
pdfСхема за консултации.pdf19/01/2017, 16:25 pdf Задание.pdf19/01/2017, 16:27 pdfОпорен план към ЕО.pdf19/01/2017, 16:28 pdfСтановище РИОСВ В. Търново.pdf19/01/2017, 16:30

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ pdfСъобщение обществен достъп.pdf04/10/2017, 10:17
1. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ
pdfЗАПИСКА ОУПО-СУХИНДОЛ.pdf03/10/2017, 16:19 pdfКАРТА-01-ОПОРЕН-ПЛАН-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, pdfКАРТА-03-КИН-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 16:28 16:22 pdfКАРТА-04-ЛАНДШАФТ И ЗЕЛЕНА СИСТЕМА-2017-04-07.pdf03/10/2017, 16:29 pdfКАРТА-06-ПОЧВИ-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 16:29 pdfКАРТА-08-ФУНКЦИОНАЛНО-ЗАНИРАНЕ-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 16:30 pdfКАРТА-09-ПРЕДВАРИТЕЛЕН-ПРОЕКТ-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 16:22 pdfКАРТА-12-ИНЖЕНЕРНА-ИНФРАСТРУКТУРА-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf.pdf03/10/2017, 16:23 pdfКАРТА-13-ТРАНСП-КОМУНИКАЦ-ИНФРАСТР-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 16:31pdfКАРТА-13-ТРАНСП-КОМУНИКАЦ-ИНФРАСТР-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 16:31pdf1-Abstract-Zapiska-OUPO-Suhindol-za-NINKN.pdf03/10/2017, 16:34pdfКАРТА-13-ТРАНСП-КОМУНИКАЦ-ИНФРАСТР-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 16:31pdfКАРТА-13-ТРАНСП-КОМУНИКАЦ-ИНФРАСТР-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 16:31pdf1-Abstract-Zapiska-OUPO-Suhindol-za-NINKN.pdf03/10/2017, 16:34pdfКАРТА-КИН-обекти и зони-СУХИНДОЛ-1-25000.pdf03/10/2017, 16:36pdfКАРТА-13-ТРАНСП-КОМУНИКАЦ-ИНФРАСТР-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 16:31pdfКАРТА-13-ТРАНСП-КОМУНИКАЦ-ИНФРАСТР-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 16:31pdf1-Abstract-Zapiska-OUPO-Suhindol-za-NINKN.pdf03/10/2017, 16:34pdfКАРТА-13-ТРАНСП-КОМУНИКАЦ-ИНФРАСТР-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 16:31pdfКАРТА-13-ТРАНСП-КОМУНИКАЦ-ИНФРАСТР-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 16:31pdf1-Abstract-Zapiska-OUPO-Suhindol-za-NINKN.pdf03/10/2017, 16:34pdfКАРТА-КИН-обекти и зони-СУХИНДОЛ-1-25000.pdf03/10/2017, 16:36pdf29.04-Zapiska-full.pdf03/10/2017,  jpgPP_Suhindol_1-25000.jpg03/10/2017, 16:42pdfAnnex-2-AIS-AKB.pdf03/10/2017, 16:43pdfAnnex-1-NKZ-NINKN.pdf03/10/2017, 16:40 pdfAnnex-3-VOENNI-PAMETNIZI.pdf362.59 KB03/10/2017, 16:44pdfAnnex-4-NKZ-table-i-v-selistata.pdf03/10/2017, 16:44 pdfAnnex-5-pisma.pdf03/10/2017, 16:45 pdfAnnex-6-primer-ot-CD-Zoni i regimes-Folder-4.pdf03/10/2017, 16:45 pdfПисмо Входящ НИНКН.pdf03/10/2017, 16:46 docxПРИЛОЖЕНИЕ-ІIІ-2-Референтен-слой-мониторинг.docx03/10/2017, 16:49docxПРИЛОЖЕНИЕ-ІIІ-4-Велоалейна-мрежа-СД.docx03/10/2017, 16:49 docxПРИЛОЖЕНИЕ-ІІI-1-Организация-интеграция-ПБД.docx03/10/2017, 16:49 docxПРИЛОЖЕНИЕ-ІІI-3-Тревни-екосистеми.docx03/10/2017, 16:49 docxПРИЛОЖЕНИЕ-ІІI-5-Интегрирано-управление_на-риска.docx03/10/2017, 16:49 docxПриложение-Селищни характеристики.docx03/10/2017, 17:02 jpgSettlements_NEW_Boundaries_Byala_Reka_ver2.jpg03/10/2017, 17:03 jpgSettlements_NEW_Boundaries_Gorsko_Kalugerovo_ver2.jpg03/10/2017, 17:04 jpgSettlements_NEW_Boundaries_Gorsko_Kosovo_ver2.jpg03/10/2017, 17:05 jpgSettlements_NEW_Boundaries_Koevtsi_ver2.jpg03/10/2017, 17:05 jpgSettlements_NEW_Boundaries_Suhindol_ver2.jpg1.74 MB jpgSettlements_NEW_Krasno_Gradishte_ver2.jpg1.23 MB pdf_LPIS-KVS.pdf1.37 MB pdf3-2-ПОУП_Suhindol_KVS_KADASTAR-Razliki.pdf03/10/2017, 17:08 pdf3-4-ПОУП-ПРИМЕРИ-Suhindol_LPIS-KVS-разлики.pdf03/10/2017, 17:09 jpgКрасно-градище-KVS_Kadaster.jpg03/10/2017, 17:10 docxПриложение-13-examles-Fauls.docx03/10/2017, 17:11 pdf-СУХИНДОЛ.pdf03/10/2017, 17:12 pdf-СУХИНДОЛ-17-11-2016.pdf03/10/2017, 17:12 jpg-KVS_2016_A3.jpg03/10/2017, 17:13 pdfКАРТА-10-РЕФ-СЛОЙ-ЗЕМ-ПОКРИТИЕ-2011-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 17:15 pdfКАРТА-11-1-ЗЕМ-ПОКРИТИЕ-LANDSAT-2016-СУХИНДОЛ_-2017-04-07.pdf03/10/2017, 17:15 pdfКАРТА-14-ОХРАНИТЕЛНИ-ЗОНИ-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 17:16 jpgКАРТА-16-1-РИСК-НАВОДНЕНИЕ-СУХИНДОЛ-2017-04-07.jpg03/10/2017, 17:16 pdfКАРТА-16-2-РИСК-СВЛАЧИЩА-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 17:17 pdfКАРТА-16-3-РИСК-ЗЕМЕТРЪС-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 17:17 pdfКАРТА-16-4-РИСК-ЗЕМЕТРЪС-СГРАДИ-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 17:18 pdfКАРТА-17-ВОДНИ ОБЕКТИ-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 17:19 pdfКАРТА-19-2-ОБЩИНСКИ-ГОРИ-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf03/10/2017, 17:20 jpgКАРТА-19-РАЗЛИКИ-ГОРСКИ-ФОНД-КВС-СУХИНДОЛ-2017-04-07.jpg03/10/2017, 17:20 pdfКАРТА-20-СОЗ_Водоизточници-2017-04.pdf03/10/2017, 17:21 pdfКАРТА-21-Пилотен-Проект-ДАЕУ-СУХИНДОЛ-2017-04.pdf03/10/2017, 17:22
2.ДОКЛАД ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
pdfДОСВ_ОУП_Сухиндол-15052017.pdf03/10/2017, 17:25 jpgФигура 8-2-Предварителен проект -ОУПСухиндол-20170418.jpg pdfДоклад за EO-26092017.pdf03/10/2017, 17:27 pdfНТР ДЕО Сухиндол 26092017.pdf03/10/2017, 17:28 pdfПрил. 4 ДЕО.pdf03/10/2017, 17:28 jpgПриложение 2-Проект за ОУП Сухиндол_20170504.jpg03/10/2017, 17:29pdfПриложение 3-2.pdf03/10/2017, 17:30

pdfПриложение 3-2.pdf03/10/2017, 17:30

pdfСтановище РИОСВ ОУП.pdf03/01/2018, 10:44


Печат

Местна гражданска инициатива - подписка

     На 05.12.2016 г. в Ритуалната  зала на Община Сухиндолсе проведе събрание по повод организиране на Местна гражданска инициатива и иницииране на подписка за осигуряване на средства от Републиканския бюджет за отстраняване  на активзирало се свалачище на път VTR 2206,  от км.4+500 до км.5+200.

    Съгласно изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, събранието одобрипредложение до Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие, Областен управител на област Велико Търново, за което се събират подписи на граждани с избирателни права, избра Инициативен комитет, одобри бланката за събиране на подписите и определи срока и реда за събиране на подписите.

  Желаещите граждани /с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Сухиндол/ могат да се разпишат в подписката всеки работен ден до 19.12.2016 г. от 8.30 ч. до 17.00 часа за:

гр.Сухиндол -  в Дневен център за възрастни хора;

за с.Бяла Река – при кмета на кметствто и пенсионерския клуб;

за с.Коевци – при кмета на кметството;

за с.Горско Косово – при кметския наместник;

за с.Горско Калугерово – при кметския наместник;

за с.Красно Градище – при кметския наместник.
Прочети още: Местна гражданска инициатива - подписка
Прочети още: Местна гражданска инициатива - подписка

За връзка с общината

Адрес: град Сухиндол, п.к. 5240

ул. Росица 106

тел./факс: 0610/ 55 999

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Къде се намираме