Бюджет и финанси

Печат

Бюджет и финанси

Публикувано в Представяне

pdfЗаповед сметосъбиране 2019 г..PDF

pdfПроект на план сметка за 2019 година.PDF16/11/2018, 16:17

тримесечни отчети 2018

pdfКасови отчети и СЕС 1-во трим.2018.pdf14/05/2018, 14:22

pdfКапиталови разходи 1-во трим 2018.pdf14/05/2018, 14:23 

pdfСправки и допълнителна информация за 1-во трим 2018.pdf14/05/2018, 14:24

pdfкасов отчет отчети СЕС и отчет чужди средства 2-ро трим 2018.pdf30/07/2018, 17:24

pdfкапиталови разходи 2-ро трим 2018.pdf30/07/2018, 17:26

pdfсправки 2-ро трим.pdf30/07/2018, 17:27

 pdfКАСОВ ОТЧЕТОТЧЕТИ СЕС И ЧУЖДИ СРЕДСТВА 3-ТО ТРИМ 2018.pdf30/10/2018, 12:15

pdfКАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3-ТО ТРИМ 2018.pdf30/10/2018, 12:19

pdfСПРАВКИ 3-ТО ТРИМ 2018.pdf30/10/2018, 12:20

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2018

 pdfЯнуари 2018 г.pdf13/02/2018, 13:21

 pdfФевруари 2018 г.pdf15/03/2018, 10:02

pdfМАРТ 2018 Г..pdf18/04/2018, 16:31

pdfАПРИЛ 2018.pdf14/05/2018, 14:35

pdfМАЙ 2018.pdf15/06/2018, 14:45

 pdfЮНИ 2018.pdf11/07/2018, 09:31

pdfЮЛИ 2018.pdf10/08/2018, 14:23

pdfАВГУСТ 2018.pdf17/09/2018, 14:13

pdfСЕПТЕМВРИ 2018.pdf15/10/2018, 13:34

pdfОКТОМВРИ 2018 .pdf13/11/2018, 12:14

 

БЮДЖЕТ 2018

 pdfБЮДЖЕТ 2018 Г..pdf08/02/2018, 14:43 

pdfПокана за публично обсъждане на проектобюджет 2018 г..pdf28/12/2017, 13:17

pptПроект на бюджет 2018 .ppt28/12/2017, 13:20

 

БАЛАНС И ОПР 

pdfБаланс и ОПР 2-ро тримесечие 2017 г..pdf

pdfБаланс и ОПР 3-то тримесечие 2017 г..pdf08/11/2017, 09:19

pdfБаланс и ОПР 4-то трим.2017 г..pdf28/02/2018, 09:31

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017Г.

pdfтрансфери ангажименти просрочия 1-во трим. 2017.pdf09/05/2017, 09:41

pdfнатурални показатели 1-во трим.2017 г.001.pdf09/05/2017, 09:39

pdfкасови отчети 1-во трим.2017001.pdf09/05/2017, 09:33

 pdfТрансфери,ангажименти,просрочия ПОС устройства 2-ро тримесечие 2017 г..pdf09/08/2017, 17:11

pdfНатурални показатели 2-ро тримесечие 2017 г..pdf09/08/2017, 17:13

 pdfКапиталови разходи 2-ро тримесечие 2017 г..pdf
pdfКасов отчет 2 ро трим. 2017.pdf10/08/2017, 10:12

pdfКапиталови разходи 3-то тримесечие 2017 г..pdf08/11/2017, 09:21 

pdfКасов отчет 3-то тримесечие 2017 г..pdf08/11/2017, 09:22 

pdfНатурални показатели 3-то тримесечие 2017 г..pdf08/11/2017, 09:28

pdfОтчети СЕС -3-то тримесечие 2017 г..pdf08/11/2017, 09:31

pdfТрансфери ангажименти просрочия ПОС устройства 3-то трим. 2017 г..pdf08/11/2017, 09:32

 pdfКасов отчет отчети СЕС чужди средства 4-то трим.2017 г..pdf28/02/2018, 09:33

pdfКапиталови разходи натурални показатели 4-то трим.2017 г..pdf28/02/2018, 09:35

pdfПриложения към 4-то тримесечие 2017 г..pdf28/02/2018, 09:37

БЮДЖЕТ 2017

pdfОдитно становище и одитен доклад СП ГФО 2017.pdf28/08/2018, 13:45

pdfГФО ЗА 2017 Г. ПРИЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЕ НА ОБС.pdf14/05/2018, 13:47

pdfБАЛАНС И ОПР ЗА 2017.pdf14/05/2018, 14:14

pdfТ.1.3 ОТ ЗАПОВЕД ЗМФ-1338 ОТ 2015.pdf14/05/2018, 13:56

pdfПРИЛОЖЕНИЕ И ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 2017 Г..pdf09/05/2018, 09:56

pdfПокана за публ.обсъждане на годишен отчет 2017.pdf12/04/2018, 09:41

 

pdfбюджет 201706022017152219.pdf06/02/2017, 15:26

 

docпокана за публично обсъждане на бюджет 2017.doc21/12/2016, 10:26

pptпроект на бюджет 2017.ppt21/12/2016, 10:30 


МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017Г.

pdfм. Януари 2017.pdf15/02/2017, 11:16

 pdfм.Февруари 2017 г.pdf24/03/2017, 09:42

pdfм.Март 2017г.pdf13/04/2017, 14:20

pdf м. Април 2017 год..pdf23/05/2017, 17:13

pdfм.Май 2017 Г.001.pdf14/06/2017, 11:15

pdf м.Юни 2017 г..pdf14/07/2017, 12:28

pdf
 м.Юли 2017г..pdf29/08/2017, 09:44

pdfм.Август 2017 г..pdf27/09/2017, 17:36

pdfм.Септември 2017г.12/10/2017, 16:06

pdfм.Октомври 2017 Г.pdf21/11/2017, 08:31

pdf м.Ноември 2017 г..pdf12/12/2017, 17:51

pdf М.Декември 2017 Г..pdf24/01/2018, 10:37

Бюджет 2015


zipГодишен Отчет 2015 г.Бюджет 2016

 pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 Г.001.pdf14/06/2017, 11:30

pdfГФО ЗА 2016 Г.001.pdf14/06/2017, 11:30

pdfПриложение съгл.т.1.4 от Заповед ЗМФ-1338 от 2015 г.001.pdf14/06/2017, 14:20

pdfпокана за публ.обсъждане на год.отчет 2016г.pdf29/03/2017, 15:51


 pdfПриет Бюджет 2016 г.02/02/2016, 16:02
 pdfПокана бюджет 2016 г.12/11/2015, 15:41
 pdfПроект бюджет 2016. г.17/11/2015, 09:30
тримесечен отчет
pdfОтчет четвърто тримесечие 2016.pdf28/02/2017, 10:11

pdfОтчет четвърто тримесечие 2016 СЕС.pdf28/02/2017, 09:38

pdfОтчет за трето тримесечие

pdfОтчет за второ тримесечие
pdfОтчет за първо тримесечие

месечни отчети

pdfДекември

pdfНоември.pdf

pdfОктомври

pdfСептември

pdfАвгуст
pdfЮли
pdfЮни
pdfМай


Банкови сметки


 docxсъобщение.docx30/06/2017, 15:41

Банкова сметка на Община Сухиндол за приходи от местни данъци и такси:
„ЦКБ”АД – В.ТЪРНОВО, ОФИС СУХИНДОЛ
IBAN: BG65CECB97908459472900
BIC: CECBBGSF
Наименование на прихода Код за вида на плащане
Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 44 40 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Дивидент 44 48 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00 
Приходи от продажби на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползване на детски градини 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравeопазването 44 80 03
Такси за ползване на дом.соц.патронаж и други соц.услуги 44 80 05
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси

Такса гробно място
44 80 90

44 80 11


Бюджетна сметка на Община Сухиндол:
„ЦКБ”АД – В.ТЪРНОВО, ОФИС СУХИНДОЛ

IBAN: BG61CECB97903159472900
BIC: CECBBGSFЗа връзка с общината

Адрес: град Сухиндол, п.к. 5240

ул. Росица 106

тел./факс: 0610/ 55 999

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Къде се намираме