Общинска собственост

Печат

Общинска собственост

Публикувано в Представяне

ОП "Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности"

pdfЗаповед сметосъбиране 2019.PDF

pdfСпоразумение за ползване.pdf07/09/2018, 09:35

СТРАТЕГИЯ

pdfСтратегия за управление на общинска собственост в община Сухиндол мандат 2015 - 2019 г.03/02/2016, 09:37


ПРОГРАМИ 

pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сухиндол през 2016 г.03/02/2016, 09:37 pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сухиндол 2017г. pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сухиндол 2018г. pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през  2019.PDF18/02/2019, 08:50


 
pdfОбява публичен търг тайно наддаване на 10.05.2019г. гр. Сухиндол ул. Изгрев 22.PDF615.34 KB
pdfОбява публично оповестен конкурс с тайно наддаване 24.04.2019г..PDF24/04/2019, 09:42
pdfПубличен търг за продажба на хотел-ресторант с. Горско Косово.PDF24/10/2018, 13:56
pdfПубличен търг за продажба на 20 бр. новообразувани имоти в месността Куза землище с. Горско Косово.PDF24/10/2018, 13:55
pdfПубличен търг за отдаване под наем на земеделски земи землище Сухиндол и с. Горско Косово.PDF24/10/2018, 13:52
pdfТърг за продажба на 20 бр. имоти в местността "КУЗА" землище с. Горско Косово на 28.09.2018г 11.00 часа.PDF04/09/2018, 14:21
pdfТърг за продажба на хотел-ресторант с. Горско Косово на 28.09.2018 г. от 11.30 часа.PDF04/09/2018, 14:24
pdfОбява провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 03.09.2018г. от 11.00ч. за продажба на движими вещи - моторни превозни срледства.pdf
pdfОбява за публичен търг с тайно наддаване  на 22.06.2018г. от 10.00 ч. за продажба на  25 броя имоти - частна общинска собственост находящи се в местност Куза, землище с. Горско Косово, община Сухиндол .pdf22/05/2018, 09:16
pdfОбява за конкурс за наем на помощение с. Б. Река.pdf05/01/2018, 14:56
pdf
Обява за публичен търг.pdf04/11/2016, 11:47
pdfОбява за публичен търг.pdf03/11/2016, 11:55
pdfОБЯВА за публичен търг с тайно наддаване на 13.06.2016 г. от 10:30 часа за продажба на 105 бр. имоти в землището на гр. Сухиндол, 93 бр. имоти в землището на с. Бяла Река и 4 бр. имоти в землището на с. Коевци, община Сухиндол, всички с начин на трайно ползване — ниви, съгласно описи по землища.26/05/2016, 11:44
pdf
ОБЯВА за публичен търг на 06.06.2016 г. за отдаване под наем на част от имот публична общинска собствнност19/05/2016, 15:34
pdfОБЯВА   за публичен търг на 28.03.2016 г. за отдаване под наем на помещение в с. Горско Калугерово.11/03/2016, 11:47 
pdfОБЯВА за публичен търг на 28.03.2016 г. за продажба на 202 бр. имоти - земеделски земи(ниви). 11/03/2016, 11:47 
pdfОбява за търг за наем на земеделски земи на 21.12.2015.pdf04/12/2015, 14:14
pdfОбява за търг.pdf08/10/2015, 10:54  
pdfОбява конкурс.pdf08/10/2015, 10:52 

pdfОбява - търг за продажба на имоти Мъгара и Куза - 10.08.2015 г. приложение.pdf516.25 05/06/2015, 10:58
pdfОбяви публичен търг.pdf05/06/2015, 10:58 
pdfОбява търг имоти Сухиндол, Коевци и Бяла Река.pdf19/05/2015, 13:46

pdfПубличен търг.pdf15/04/2015, 11:57
docОбява-ПИ17208.501.255-с.Горско Косово-23.03.2015-11.00ч. качено на09/03/2015, 09:53

docОбява за продажба - имот 000036 04.12.2014-11.00ч.качено на 19/11/2014, 10:31
docОбява-УПИ ІХ-342 кв.26 -с.Коевци 04.12.2014-11.30ч. качено на 19/112014, 10:30
docОбява за търг - негодни за ползване активи на 04.12.2014-10.30 ч. качено на19/11/2014, 10:22
docОбява за търг за продажба на ДМА - автомобили 11.07.2014 15.00ч.
docОбява УПИ ІХ-342 кв.26 с.Коевци 09.05.2014г.12 00ч.
docОбява за търг негодни за ползване активи 09.05.2014 11.30 ч.
docОбява за отдаване под наем зем. земи в м. Куза и м. Мъгара 09.05.2014г.11 00ч.


За връзка с общината

Адрес: град Сухиндол, п.к. 5240

ул. Росица 106

тел./факс: 0610/ 55 999

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Къде се намираме