Наредби и правилници

Съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА за Изменение и допълнение на Правилника за устройство и дейността на общинско предприятие 05 Юни 2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл.26, ал.2 от ЗНА - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУХИНДОЛ 07 Март 2019
НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ 21 Февруари 2019
Съобщиние по чл.26 от ЗНА за Наредба за изменение и допълниение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сухиндол 21 Декември 2018
Проект на наредба за за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Сухиндол - съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА 19 Декември 2018
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ 03 Декември 2018
Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности" 18 Юни 2018
Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сухиндол 18 Юни 2018
НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ 30 Юни 2017
Съобщение по чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 30 Май 2017
Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Сухиндол 29 Март 2017
Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Сухиндол 07 Март 2017
Наредба за условията и реда за записване и преместване на деца в общинската детска градина и училището в община Сухиндол 07 Март 2017
Н А Р Е Д Б А ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ 24 Март 2016
НАРЕДБА за таксите които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд на територията на община Сухиндол 11 Януари 2016
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сухиндол 11 Януари 2016
Проект за наредба овладяване популацията на безстопанствени кучета 20 Май 2015
Наредба за реда за придибиване, управление и разпореждане с общинско имущество 21 Юни 2013
Програма за развитие на туризма в община Сухиндол 16 Юни 2012
Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху капитала на търговски дружества с общинско участие 16 Юни 2012
Правилник общински съвет 19 Март 2012
Наредба за условията и управлението на гробищните паркове 19 Март 2012
Наредба за чистотата на улици, паркове, градини и площади в населените места в община Сухиндол 19 Март 2012
Наредба за условията и реда за предоставяне на концесии от общински съвет Сухиндол 19 Март 2012
Наредба за настаняване под наем и продажба на общински жилища 19 Март 2012

За връзка с общината

Адрес: град Сухиндол, п.к. 5240

ул. Росица 106

тел./факс: 0610/ 55 999

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Къде се намираме