Профил на купувача

Печат

Обществени поръчки

Публикувано в Профил на купувача

2016 година
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл.44 от ЗОП
Провеждане на пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол, област Велико Търново
pdfПокана.pdf21/09/2016, 10:55 pdfМармет ООД.pdf29/09/2016, 11:09 pdfПътстройинженеринг АД.pdf29/09/2016, 11:11 pdfКалистратов груп ООД.pdf29/09/2016, 11:12 pdfЗаповед 517.pdf29/09/2016, 11:13 pdfПротокол.pdf29/09/2016, 11:14 pdfРешение 518.pdf29/09/2016, 11:15

00543-2016-004-Обществена поръчка: „Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект за обект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол, област Велико Търново“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“
pdfРешение проектиране вод.18/07/2016, 10:52  pdfОбявление проетиране вод.18/07/2016, 10:53  pdfЗаглавна страница проектиране18/07/2016, 10:54  docxДокументация проектиране вод.18/07/2016, 10:55   docОбразци проектиране вод.18/07/2016, 10:56 pdfПротокол 1 проект вод.pdf01/09/2016, 13:50 pdfСъобщение отваряне плик ценови параметри.pdf10/09/2016, 13:51 pdfПротокол 2.pdf15/09/2016, 16:32 pdfПротокол 3.pdf15/09/2016, 16:33 pdfДоклад .pdf15/09/2016, 16:34 pdfРешение.pdf15/09/2016, 16:36 pdfДоговор.pdf03/10/2016, 17:47

00543-2016-003-Обществена поръчка: "Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на община Сухиндол, област Велико Търново" по две обособени позиции".
pdfРешение конс вод.pdf14/07/2016, 14:23 pdfОбявление конс. вод.pdf14/07/2016, 14:24 pdfЗаглавна страница.pdf14/07/2016, 14:25 docДокументация консултантски вод.doc14/07/2016, 14:31 docРАЗДЕЛ 1 Технически спецификации.doc14/07/2016, 14:33 docxРАЗДЕЛ 2 Методика.docx14/07/2016, 14:34 docxРАЗДЕЛ 3 Образци и указания за попълване.docx14/07/2016, 14:36 docРАЗДЕЛ 4 Договори.doc14/07/2016, 14:37 docРАЗДЕЛ 5 Ред на провеждане 1.doc14/07/2016, 14:38 pdfПротокол №1.pdf24/08/2016, 17:20 pdfПротокол №2.pdf24/08/2016, 17:21pdfСъобщение отваряне плик ценови параметри.pdf10/09/2016, 13:42pdfПротокол 3.pdf15/09/2016, 21:17 pdfПротокол 4 .pdf15/09/2016, 21:19 pdfДоклад.pdf15/09/2016, 21:20 pdfРешение.pdf15/09/2016, 21:22 pdfДоговор ОП-1, ОП-2.pdf03/10/2016, 17:45 pdfВърната гаранция по договор OП-1.pdf02/03/2017, 16:29

00543-2016-002- Обществена поръчка: "Изработване на общ устройствен план на община Сухиндол"
pdfРешение ОУП.pdf13/07/2016, 12:26 pdfОбявление ОУП.pdf13/07/2016, 12:27 pdfЗаглавна страница.pdf13/07/2016, 14:08 docxДокументация ОУП.docx13/07/2016, 14:12 pdfПланово задание ОУП.pdf13/07/2016, 14:16 jpgОпорен план.JPG13/07/2016, 14:54 jpgВид територия.jpg13/07/2016, 14:23 jpgВид собственост.JPG13/07/2016, 14:58 pdfСтановище РИОСВ.pdf13/07/2016, 14:35 pdfПисмо Министерство на културата.pdf13/07/2016, 14:38  pdfотговор въпрос оуп.pdf19/07/2016, 16:36  pdfотговор въпрос оуп 2.pdf28/07/2016, 14:41  pdfПротокол №1 .pdf24/08/2016, 13:44 pdfПротокол №2.pdf09/09/2016, 10:12 pdfПротокол 3.pdf11/10/2016, 13:54 pdfПротокол 4.pdf21/10/2016, 16:12 pdfДоклад.pdf21/10/2016, 16:15 pdfРешение.pdf21/10/2016, 16:16 pdfДоговор ОУПС.pdf02/12/2016, 17:00 pdfПлащане 14/12/2016 ОУП.pdf16/12/2016, 09:49 pdfПлащане ОУП 23.12.16.pdf28/12/2016, 16:03 pdfПлащане OUP 18.12.17.pdf16/01/2018, 14:28 pdfПлащане окончателно ОУП 18.12.18.pdf419.45 KB19/12/2018, 15:45 pdfВърната гаранция.PDF19/12/2018, 15:46

Обществена поръчка : Изготвяне на технически проект за реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сухиндол, област Велико Търново
pdfРешение пътища.pdf 13/04/2016, 16:50  pdfОбявление пътища.pdf13/04/2016, 16:56 docДокументация пътища.doc13/04/2016, 16:49 docПриложения.doc13/04/2016, 16:50 pdfСъобщение медии пътища.pdf13/04/2016, 17:13 pdfПротокол 1 проект пътища ОПМ.pdf03/06/2016, 15:03 pdfСъобщ. медии цена ОПМ.pdf03/06/2016, 15:04 pdfПротокол 2 проект пътища ОПМ.pdf17/06/2016, 11:50 pdfРешение избор изпълнител проект ОПМ.pdf17/06/2016, 11:51 pdfДоговор проектиране пътища.pdf04/07/2016, 16:56 pdfВърната гаранция за участие.pdf06/07/2016, 16:01
 2015.
Обществена поръчка: Доставка на гориво за нуждите на ДВД с.Горско Косово и ежедневно зареждане на горива за нуждите на автомобилния парк на община Сухиндол mode=show_doc&doc_id=700702 pdfБорсов договор -1.pdf11/01/2016, 14:51 pdfБорсов договор - 2.pdf11/01/2016, 14:53 pdfПлащане 01.16.pdf11/03/2016, 09:24  pdfПлащане 06.04.2016 год.pdf20/04/2016, 15:31 pdfПлащане гориво 04.05.16.pdf05/05/2016, 16:48 pdfПлащане 17.05.2016 -01.pdf31/05/2016, 10:42 pdfПлащане гориво 06.06.2016.pdf08/06/2016, 10:29 pdfПлащане гориво 03.08.2016.pdf04/08/2016, 16:45 pdfПлащане гориво 17.08.16.pdf22/08/2016, 16:27 pdfПлащане гориво 29.09.16.pdf10/10/2016, 14:45 pdfПлащане гориво 05.10.16.pdf11/10/2016, 12:07 pdfПлащане гориво 13.10.16.pdf19/10/2016, 16:50 pdfПлащане гориво 06.12.16.pdf12/12/2016, 11:14 pdfПлащане гориво 04.01.2017.pdf10/01/2017, 16:58 pdfПлащане гориво 05.01.2017.pdf10/01/2017, 16:59 pdfПлащане гориво 23.01.17.pdf01/02/2017, 10:34 pdfПлащане гориво 02.02.17.pdf08/02/2017, 10:01 pdfПлащане гориво 21.02.17.pdf23/02/2017, 12:16 pdfПлащане гориво 06.03.17.pdf10/03/2017, 16:30 pdfПлащане гориво 13.03.17.pdf20/03/2017, 09:39 pdfПлащане гориво 23.03.17.pdf31/03/2017, 13:46 pdfПлащане гориво 05.04.17.pdf11/04/2017, 16:37 pdfПлащане гориво 03.05.17.pdf04/05/2017, 17:07 pdfПлащане гориво 06.06.17.pdf13/06/2017, 15:46 pdfПлащане гориво  05.07.17.pdf10/07/2017, 10:47  pdfПлашане гориво 06.10.17.pdf11/10/2017, 09:40 pdfПлащане гориво 01.11.17.pdf07/11/2017, 08:54 pdfПлащане гориво  05.01.2018-2..pdf pdfПлащане гориво 05.01.2018-3..pdf pdfПлащане гориво 23.01.2018.pdf26/01/2018, 16:52 pdfПлащане гориво 24.01.2018.pdf26/01/2018, 16:52 pdfПлащане гориво 06.02.18.pdf08/02/2018, 16:55 pdfПлащане гориво 07.03.2018.pdf pdfПлащане гориво 13.03.2018.pdf pdfПлащане гориво  02.04.18.pdf pdfПлащане гориво 08.05.2018.pdf10/05/2018, 15:46 pdfПлащане гориво 04.06.18.pdf11/06/2018, pdfПлащане гориво 02.07.18.pdf06/07/2018, 09:25 pdfПлащане гориво  11.07.18.pdf pdfПлащане гориво 01.08.18.PDF23/08/2018, 15:48 pdfПлащане гориво 03.09.18.PDF12/09/2018, 11:57 pdfПлащане гориво 09.10.18.PDF16/10/2018, 09:57 pdfПлащане гориво  07.11.18.PDF15/11/2018, 09:53 pdfПлащане гориво 03.12.18.PDF11/12/2018, 10:56 pdfПлащане гориво 07.01.19.PDF603.97 KB pdfПлащане гориво  14.01.19.PDF11/02/2019, 11:22 pdfПлащане гориво 04.02.2019..PDF11/02/2019, 11:23 pdfПлащане гориво 04.02.2019.-2.PDF19/02/2019,  pdfПлащане гориво 05.03.2019..PDF293.62 KB11/03/2019, 16:17 pdfПлащане гориво 20.03.2019..PDF26/03/2019, 15:31 pdfПлащане гориво 01.04.2019..PDF314.35 KB pdfПлащане гориво 03.05.2019.pdf10/05/2019, 15:46 pdfПлащане гориво 03.06.2019..pdf588.53 KB18/06/2019, 14:39 pdfПлащане гориво 04.07.2019..pdf548.36 KB pdfПлащане гориво 04.07.2019- 1..pdf600.13 KB pdfПлащане гориво 06.08.19.pdf08/08/2019, 10:20 pdfПлащане гориво 02.09.2019.pdf19/09/2019, 09:50 pdfPlachtane gorivo 02.10.2019.pdf10/10/2019, 09:46
Обществена поръчка: Доставка на хранителни продукти
pdfРешение за откриване процедура храни.pdf10/09/2015, 16:12pdfОбявление процедура храни.pdf10/09/2015, 16:13 docДокументация храни.doc10/09/2015, 16:15pdfСъобщение медии храни.pdf10/09/2015, 16:32 pdfПротокол 1 Храни.pdf08/01/2016, 15:37 pdfСъобщение медии Плик 3 отваряне  .pdf08/01/2016, 15:39 pdfПротокол 2 храни.pdf04/02/2016, 16:47 pdfПротокол 3 храни.pdf09/02/2016, 18:23 pdfРешение избор изпълнител храни.pdf09/02/2016, 18:25 pdf Решение 2 нов изпълнител.pdf11/03/2016, 16:59  pdfДоговор храни Милица .pdf11/03/2016, 17:22 pdfВърнати гаранции участие храни Чолаков и Милица.pdf15/03/2016, 14:16 pdfПлащане храни 07.04.16.pdf14/04/2016, 12:07 pdfПлащане храни 04.05.16.pdf05/05/2016, 16:50 pdfПлащане 10.05.16.pdf12/05/2016, 10:18 pdfПлащане храни 08.06.2016.pdf10/06/2016, 10:45 pdfПлащане храни 07.07.16.pdf13/07/2016, 15:36 pdfПлащане храни 14.07.16.pdf15/07/2016, 16:27  pdfПлащане храни 22.07.2016г.pdf25/07/2016, 16:34 pdfПлащане храни 29.07.2016.pdf04/08/2016, 14:59  pdfПлащане храни 03.08.2016.pdf04/08/2016, 15:00 pdfПлащане храни 11.08.16.pdf17/08/2016, 15:53 pdfПлащане храни 16.08.16.pdf17/08/2016, 16:07 pdfПлащане храни 28.09.16.pdf10/10/2016, 14:47  pdfПлащане храни 05.10.16.pdf11/10/2016, 12:08 pdfПлащане храни 13.10.16.pdf19/10/2016, 16:52 pdfПлащане храни 31.10.2016.pdf02/11/2016, 11:37 pdfПлащане храни 07.11.16.pdf14/11/2016, 15:55 pdfПлащане храни 06.12.16.pdf12/12/2016, 11:15 pdfПлащане храни 13.12.16.pdf15/12/2016, 15:47 pdfПлащане храни 19.12.16.pdf22/12/2016, 11:46 pdfПлащане храни 29.12.2016.pdf10/01/2017, 17:03 pdfПлащане храни 04.01.2017.pdf10/01/2017, 17:04 pdfПлащане храни 06.01.2017.pdf10/01/2017, 17:06 pdfПлащане храни 13.01.17.pdf19/01/2017, 15:10 pdfПлащане храни 18.01.17.pdf01/02/2017, 10:04 pdfПлащане храни 24.01.17.pdf01/02/2017, 10:06 pdfПлащане храни 02.02.17.pdf08/02/2017, 10:03 pdfПлащане храни 10.02.17.pdf20/02/2017, 14:36 pdfПлащане храни 20.02.17.pdf23/02/2017, 12:13 pdfПлащане храни 21.02.17.pdf23/02/2017, 12:14 pdfПлащане храни 28.02.17.pdf02/03/2017, 16:31 pdfПлащане храни 07.03.17.pdf10/03/2017, 16:32 pdfПлащане храни 13.03.17.pdf20/03/2017, 09:40 pdfПлащане храни 17.03.17.pdf21/03/2017, 16:55 pdfПлащане храни 20.03.17.pdf21/03/2017, 17:09 pdfПлащане храни 27.03.17.pdf31/03/2017, 13:43 pdfПлащане храни 31.03.17.pdf05/04/2017, 10:30 pdfПлащане храни 05.04.17.pdf11/04/2017, 16:41 pdfПлащане храни 18.04.17.pdf25/04/2017, 14:11 pdfПлащане храни 24.04.17.pdf25/04/2017, 14:18 pdfПлащане храни 03.05.17.pdf04/05/2017, 17:08 pdfПлащане храни 10.05.17.pdf15/05/2017, 11:22 pdfПлащане храни 15.05.17.pdf23/05/2017, 16:39 pdfПлащане храни 01.06.17.pdf13/06/2017, 15:41 pdfПлащане храни 06.06.17.pdf13/06/2017, 15:43 pdfПлащане храни 19.06.17.pdf26/06/2017, 12:34 pdfПлащане храни 05.07.17.pdf10/07/2017, 10:43 pdfПлащане храни 17.07.17.pdf19/07/2017, 16:37 pdfПлащане храни 27.07.17.pdf01/08/2017, 11:22 pdfПлащане храни 03.08.17.pdf22/08/2017, 10:44 pdfПлащане храни 26.09.17.pdf27/09/2017, 16:45 pdfПлащане храни 04.10.17.pdf09/10/2017, 12:40 pdfВърнати гаранции.pdf11/10/2017, 09:53 pdfПлащане храни 10.10.17.pdf17/10/2017, 15:02 pdfПлащане храни 11.10.17.pdf17/10/2017, 15:04 pdfПлащане храни  16.10.17.pdf17/10/2017, 15:07 pdfПлащане храни 24.10.17.pdf30/10/2017, 16:02 pdfПлащане храни 01.11.17.pdf07/11/2017, 08:55 pdfПлащане храни 16.11.17.pdf23/11/2017, 16:01 pdfПлащане храни 27.11.17.pdf pdfПлащане храни  06.12.2017..pdf pdfПлащане храни 19.12.17.pdf22/12/2017, 10:15 pdfПлащане храни  02.01.2018.pdf pdfПлащане храни 11.01.18.pdf16/01/2018, 14:08 pdfПлащане храни 22.01.18.pdf24/01/2018, 16:19 pdfПлащане храни 24.01.2018.pdf26/01/2018, 16:49 pdfПлащане храни 29.01.18.pdf08/02/2018, 16:57 pdfПлащане храни 06.02.18.pdf08/02/2018, 16:58 pdfПлащане храни 12.02.18.pdf pdfПлащане храни 19.02.2018.pdf pdfПлащане храни 28.02.2018.pdf pdfПлащане храни  07.03.18.pdf pdfПлащане храни 02.04.18..pdf
Обществена поръчка: Пункт за управление на животински отпадъци
1.ОП-Доставка на специализирани транспортни средства pdfРешение.pdf21/04/2015, 19:07pdfОбявление.pdf21/04/2015, 19:08 pdfПредварителен контрол.pdf21/04/2015, 19:09 docДокументация.doc21/04/2015, 19:12 pdfСъобщение медии.pdfpdfПротокол 1 тр. средства ПУЖОpdf05/06/2015, 16:57 pdfОтваряне цена тр. средства ПУЖО.pdf05/06/2015, 17:24pdf Протокол 2 тр.средства ПУЖО.pdf16/06/2015, 15:07pdfРешение избор изпълнител трансп. средства ПУЖО.pdf16/06/2015, 15:10pdfДоговор.pdf09/07/2015, 15:14pdfВърнати гаранции за участие.pdf09/07/2015, 15:17 pdf.Плащане 1.pdf27/08/2015, 11:56 pdfОкончателно плащане транспорт.pdf17/12/2015, 15:16 pdfВърната гаранция изпълнение транспорт.pdf17/12/2015, 15:56 
2.ОП-Доставка и монтаж на технологично оборудване pdfРешение.pdf23/04/2015, 16:26 pdfОбявление.pdf23/04/2015, 16:27pdfПредварителен контрол.pdf23/04/2015, 17:19 docДокументация.doc23/04/2015, 17:21, Работен проект част Технологична: pdf59.pdf jpg60.jpg jpg61.jpg част Хладилна:pdf56.pdf jpg57.JPG jpg58.jpg pdfСъобщение медии.pdf24/04/2015, 11:43 pdfОтговор запитване 1.pdf30/04/2015, 17:09 pdfОтговор запитване 2 оборуд ПУЖО.pdf25/05/2015, 11:55pdfПротокол 1 оборудв ПУЖО.pdf06/08/2015, 14:58pdfОтваряне цени оборудване ПУЖО.pdf06/08/2015, 15:39 pdfПротокол 2 ПУЖО оборудване.pdf26/08/2015, 14:29 pdfРешение изб. изпълнител ПУЖО оборудване.pdf26/08/2015, 14:33pdfДоговор оборудване ПУЖО.pdf07/09/2015, 16:51pdfВърнати парични гаранции за участие техн оборудване.pdf08/09/2015, 15:32pdfВърната банкова гаранция.pdf10/09/2015, 16:49 pdfПлащане 1 техн оборудв ПУЖО.pdf23/09/2015, 11:03 pdfОкончателно плащане оборудване.pdf17/12/2015, 15:14 pdf Освобождаване банкова гаранция технологично.pdf17/12/2015, 15:23 
3.ОП-Строително-монтажни работи pdfРешение.pdf28/04/2015, 17:15 pdfОбявление.pdf28/04/2015, 17:19 docДокументация.doc28/04/2015, 17:24 Работен проект част Архитектурна pdf1.pdf jpg2.jpg jpg3.jpg jpg4.jpg jpg5.jpg jpg6.jpg jpg7.jpg jpg8.jpg jpg9.jpg jpg10.jpg jpg11.jpg  част Архитектурна-ограда pdf12.pdf jpg13.jpg pdf14.pdf част Конструктивна pdf15.pdf jpg16.JPG jpg17.JPG jpg18.JPG jpg19.jpg jpg20.jpg jpg21.JPG jpg22.JPG част ВиК pdf23.pdf jpg24.jpg jpg25.jpg jpg26.jpg jpg27.jpg jpg28.jpgjpg29.jpg pdf30.pdfjpg31.jpgjpg32.jpg част Електрическа pdf33.pdf jpg34.jpg pdf35.pdf jpg36.JPG jpg37.jpg jpg38.jpg jpg39.jpg част ОВК pdf40.pdf jpg41.jpg jpg42.jpg jpg43.jpg jpg44.jpg част Геодезия pdf45.pdf jpg46.jpg jpg47.jpg jpg48.jpg pdf49.pdf част Пътна pdf50.pdf jpg51.jpg jpg52.jpg jpg53.jpg jpg54.jpg jpg55.jpg част Хладилна pdf56.pdf jpg57.JPG jpg58.jpg част Технологична pdf59.pdf jpg60.jpg jpg61.jpg част Паркоустройство и Благоустройство pdf62.pdf jpg63.jpg jpg64.jpg част Пожарна безопасност pdf65.pdf jpg66.jpg част ПБЗ pdf67.pdf част Енергийна ефективност pdf68.pdf част ПУСО pdf69.pdf част Архитектура-външно кабелно захранване pdf70.pdf jpg71.jpg jpg72.jpg част Конструктивна външно кабелно захранване pdf73.pdf jpg74.jpg pdf75.pdf част Електро външно кабелно захранване pdf76.pdf jpg77.jpg jpg78.jpg jpg79.jpg jpg80.jpg jpg81.jpg jpg82.jpg jpg83.jpg jpg84.jpg pdf85.pdf jpg86.jpg jpg87.jpg част Геодезия външно кабелно захранване pdf88.pdf част ПБЗ външно кабелно захранванеpdf89.pdf част Електрическа външно кабелно захранване pdf90.pdf jpg91.jpg pdfСъобщение медии.pdf29/04/2015, 15:38pdfПротокол 1 СМР ПУЖО.pdf29/06/2015, 17:03pdfОтваряне цена медии смр пужо.pdf29/06/2015, 17:09pdfПротокол 2 СМР ПУЖО.pdf10/07/2015, 17:34pdfРешение изб изпълн СМР ПУЖО.pdf13/07/2015, 17:23pdf Договор СМР ПУЖО.pdf05/08/2015, 14:00 pdfВърната гаранция СМР ПУЖО.pdf07/08/2015, 17:01 pdfПлащане 1.pdf27/08/2015, 12:01  pdfОкончателно плащане СМР.pdf17/12/2015, 15:11 pdfОсвобождаване банкова гаранция СМР.pdf17/12/2015, 15:27 
4.ОП-Авторски надзор чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП pdfРешение.pdf29/04/2015, 17:28 pdfПокана чл.90.pdf pdfПисмо АОП.pdf docПокана и документация.docpdfПротокол-доклад.pdf14/05/2015, 16:12pdfРешение избор авт надзор.pdf14/05/2015, 16:13pdfДоговор авторски надзор.pdf21/05/2015, 11:38 pdfПлащане 1 автор. надзор ПУЖО.pdf07/10/2015, 14:37  pdfОкончателно плащане авторски.pdf17/12/2015, 15:04  
Обществена поръчка: Доставка на ново обзавеждане в сглобен вид по проект "Ремонт на съществуваща сграда за дневен център за възрастни хора. pdfРешение.pdf pdfОбявление.pdf docДокументация.doc pdfТехнически проект.pdf  jpgРазположение оборудване.jpg pdfСъобщение медии.pdf  pdfотговор въпрос 1.pdf03/04/2015, 12:37 pdfотговор въпрос 2.pdf09/04/2015, 17:51 pdfотговор въпрос 3.pdf20/04/2015, 10:48 pdfПротокол 1 обзавеждане.pdf08/05/2015, 16:06 pdfСъобщение отваряне цена обзавеждане.pdf08/05/2015, 16:10pdfПротокол 2 обзавеждане.pdf14/05/2015, 16:15pdfПротокол 3 обзавеждане дн. център.pdf21/05/2015, 12:52 pdfРешение избор изпълн обзавеждане дн. център.pdf21/05/2015, 12:54pdfПлатежно нареждане върната гаранция.pdf05/06/2015, 16:00pdfДоговор Цветмари-ИГ ООД.pdf09/06/2015, 14:28pdfВърнати гаранции цветмари и хералд.pdf09/06/2015, 15:35pdfПлащане 1.pdf09/07/2015, 10:24 pdfПлащане 2 окончателно.pdf15/12/2015, 12:15 pdfВърната гаранция изпълнение Цветмари ООД.pdf15/12/2015, 16:05       
2014г.
1.Обществена поръчка: "Инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти за обект Пункт за управление на животински отпадъци"docДокументация, docОтговор въпроси 04.09.14г. docОтговор въпрос 08.09.2014г.
2.Обществена поръчка:"СМР на обект Реконструкция на общински спортен комплекс УПИ-1686, 1691, кв.139 гр. Сухиндол" docДокументация за участие; docОтговор въпрос 08.09.2014г.; pdfОтговор въпроси 12.09.2014; pdfОтговор въпрос; docОтговор въпрос 19.09.2014г.docОтговор въпроси 25.09.2014г.docОтговор_въпрос.30.09.2014г.; docОтговор въпроси 02.10.2014г.Работен проект (zipОбщи части-архитектура, zipОбщи части-Електротехническа, zipОбщи части-ВИК, zipОбщи части-геодезия, zipОбщи части-пожарна безопасност, zipОбщи части-видеонаблюдение, zipОбщи части енергийна ефективност, zipОбщи части -ПБЗ, zipОбщи части-озеленяване, zipОбщи части външно кабелно захранване електр. констр. пожарна-1, zipОбщи части външно кабелно захранване електр. констр. пожарна-2, zipОбщи части външно кабелно захранване електр. констр. пожарна-3, zipОбщи части-външно кабелно захранване електр. констр. пожарна-4, zipОбщи части външно кабелно захранване електр. констр. пожарна-5, zipОбщи части външно кабелно захранване електро. констр. пожарна-6, zipОбщи части външно кабелно захранване електро. констр. пожарна-7, zipОбщи части външно кабелно захранване електро констр. пожарна-8, zipОбщи части външно кабелно захранване електр. констр. пожарна-9, zipОбщи части външно кабелно захранване-електр. констр. пожарна-10,zipОбщи части външно кабелно захранване електр. констр. пожарна-11,zipОбщи части външно кабелно захранване електр. констр. пожарна-12, zipОбщи части външно кабелно захранване електр. констр. пожарна-13, zipОбщи части външно кабелно захранване геодезия, zipОбщи части външно кабелно захранване-ПБЗ, zipФитнес архитектура-1, zipФитнес архитектура-2, zipФитнес архитектура-3, zipФитнес конструкции, zipФитнес ВИК, zipФитнес електро, zipФитнес ОВК, zipФитнес пожароизвестителна, zipФитнес СОТ, zipБасейни архитектура, zipБасейни конструкции, zipБасейни технологична-ВИК, zipБасейни технология, zipСпортни площадки архитектура, zipСпортни площадки конструкции, zipКоличествена сметка Приложение 18  pdfПРОТОКОЛ 1 от работата на комисията21/11/2014, 14:35; pdfПРОТОКОЛ 2 от работата на комисията15/01/2015, 14:40; pdfПротокол 3.pdf 05/02/2015; pdfПРОТОКОЛ 4.pdf19/03/2015, 16:34pdfПротокол 5.pdf27/03/2015, 16:16pdfСъобщение отваряне плик №3.pdf27/03/2015, 16:31 pdfProtokol 6.pdf01/04/2015, 17:10 pdfРешение избор на изпълнител.pdf02/04/2015, 17:15 pdfВърнати гаранции за участие.pdf17/04/2015, 11:48 pdfРешение прекратяване процедура СМР стадион.pdf16/11/2015, 15:23 pdfВърнати гаранции участие и изпълнение стадион.pdf02/12/2015, 15:40  

Печат

Обяви за търгове и конкурси по общинска собственост

Публикувано в Профил на купувача

docОбява за отдаване под наем зем. земи в м. Куза и м. Мъгара 09.05.2014г.11 00ч.
docОбява за търг негодни за ползване активи 09.05.2014 11.30 ч.
docОбява УПИ ІХ-342 кв.26 с.Коевци 09.05.2014г.12 00ч.
docОбява за търг за продажба на ДМА - автомобили 11.07.2014 15.00ч.
docОбява за търг - негодни за ползване активи на 04.12.2014-10.30 ч. качено на19/11/2014, 10:22
docОбява-УПИ ІХ-342 кв.26 -с.Коевци 04.12.2014-11.30ч. качено на 19/112014, 10:30
docОбява за продажба - имот 000036 04.12.2014-11.00ч.качено на 19/11/2014, 10:31
docОбява за отдаване под наем имот 000142 - Коевци 04.12.2014-12.00ч.качено на 19/11/2014, 10:34
docОбява-ПИ17208.501.255-с.Горско Косово-23.03.2015-11.00ч. качено на09/03/2015, 09:53 pdfПубличен търг.pdf15/04/2015, 11:57pdfОбява търг имоти Сухиндол, Коевци и Бяла Река.pdf19/05/2015, 13:46pdfОбяви публичен търг.pdf05/06/2015, 10:58 pdfОбява - търг за продажба на имоти Мъгара и Куза - 10.08.2015 г. приложение.pdf516.25 KB05/06/2015, 10:58 pdfОбява конкурс.pdf08/10/2015, 10:52 pdfОбява за търг.pdf08/10/2015, 10:54  pdfОбява за търг за наем на земеделски земи на 21.12.2015.pdf04/12/2015, 14:14

За връзка с общината

Адрес: град Сухиндол, п.к. 5240

ул. Росица 106

тел./факс: 0610/ 55 999

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Къде се намираме