Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GU7
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2K75
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2223

Актуално

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.11.2021

Общинска администрация Сухиндол публикува в този раздел актуалната информация, касаеща гражданите и бизнеса, важни съобщения и календар с културните събития през годината.