Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Частично бедствено положение на територията на следните населени места в Община Сухиндол

Дата на публикуване: 27.11.2023
Последна актуализация: 27.11.2023