Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Тържество по повод 200 години от създаването на храм „Св. Възнесение Господне“ в село Красно Градище

Дата на публикуване: 06.06.2022
Последна актуализация: 06.06.2022