Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

На 08.12.2023 г. бе подписан меморандум за сътрудничество между АПДРБ и община Сухиндол.

Дата на публикуване: 18.12.2023
Последна актуализация: 18.12.2023