Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Във връзка с падналата опустошителна градушка на 30.08.2023 г.

Дата на публикуване: 31.08.2023
Последна актуализация: 31.08.2023

Уважаеми съграждани,

Във връзка с падналата опустошителна градушка на 30.08.2023 г. на територията на гр.Сухиндол, ви уведомяваме, че със Заповед № РД 02-06-207/31.08.2023 г. на Кмета на общината е създадена комисия, която при сигнали от граждани ще извърши оглед и ще изготви протокол за щети по покривни конструкции на сгради.

Уведомяваме ви, че в Центъра за административно обслужване са на разположение заявление – декларация от Агенция „Социално подпомагане“ за отпускане на еднократна помощ за поправка на покривни конструкции на жилища на хора с ниски доходи.

Възможност за получаване на социална помощ е и чрез фонд „Социална закрила“ -

Пострадали от бедствие получават по-лесен достъп до подкрепа от Фонд „Социална закрила“