Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Започва записването на деца в Детска градина „Соня“ за учебната 2022-2023 г.

Дата на публикуване: 06.06.2022
Последна актуализация: 06.06.2022

Уважаеми родители,
започва записването на деца в Детска градина „Соня“ за учебната 2022-2023 година.

Децата родени през 2016, 2017 и 2018 година подлежат на задължителна предучилищна подготовка и всички следва да бъдат записани на детска градина. За целта родителите трябва да отидат до ДГ „Соня“ с акта за раждане на детето до края на месец юни.

За учебната 2022-2023 година ще се записват и на децата родени през 2019 година, които следва да постъпят в 1-ва възрастова група. Процедурата по записване е същата.