Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KL0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I6

Общ устройствен план

Окончателният проект на Общият устройствен план на Община Сухиндол е одобрен с Решение № 240 от 28.03.2018 г. на Общински съвет Сухиндол. Решението е публикувано в Държавен вестник, брой 38 от 2018 г. стр. 82
Общият устройствен план на Община Сухиндол е изготвен на основание чл. 124 от Закона за устройство на територията и Решение № 195 от 19.12.2013 г. на Общински съвет Сухиндол по предложение на Кмета на общината.

Зареждане ...