Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2022
Бюджет - 2024 година
Дата на публикуване: 19.02.2024

Бюджет - 2023 година
Дата на публикуване: 15.09.2023

Разчет - 2023 г.
Дата на публикуване: 18.04.2023

Бюджет - 2022 година
Дата на публикуване: 10.05.2022

Бюджет - 2021 година
Дата на публикуване: 15.02.2021

Бюджет - 2020 година
Дата на публикуване: 11.02.2020

Бюджет - 2019 година
Дата на публикуване: 05.02.2019

Бюджет - 2018 година
Дата на публикуване: 08.02.2018

Бюджет - 2016 година
Дата на публикуване: 26.01.2016