План за финансово оздравяване на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.12.2021

Община Сухиндол не е определена от Министерство на финансите като община с финансови затруднения.