Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C12

Вътрешни правила

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.03.2022

 Общинска администрация Сухиндол работи в съответствие със следните вътрешни правила.