Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Нови умения и компетентности – за зелена и екологична България (КНСБ)

Дата на публикуване: 18.05.2021
Последна актуализация: 28.07.2023

Наименование на проекта:
Нови умения и компетентности – за зелена и екологична България
За проекта:
Проектът е на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), част е от Националния план за действие по заетостта.
Обучението на 15 безработни лица за придобиване на професия „Еколог“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ се реализира в партньорство с Регионалния съвет (РС) на КНСБ Велико Търново.
Субсидираната заетост на 10% от обучените лица, която се осигурява от МТСП/Агенцията по заетост чрез Дирекция „Бюро по труда” (ДБТ) Павликени, не се реализира поради настъпване на Ковид-19 пандемията.
Период на обучение:
300 учебни часа (18.05.2021 г. – 17.07.2021 г.)
Статус на изпълнение на договора:
Приключен
Резултати:
Обучени 15 лица за придобиване на нови компетентности и квалификация - професия „Еколог“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ с цел формиране на екологично „зелено“ мислене, повишаване мотивацията за опазване на околната среда и природата, осигуряване на качествен преход от безработица към заетост. От успешно завършилите професионалното обучение са избрани 2 лица да стажуват за 3 месеца като е подготвен договор с ДБТ Павликени, който не се реализира поради настъпване на Ковид-19 пандемията.