Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Топъл обяд в Община Сухиндол

Дата на публикуване: 08.01.2024
Последна актуализация: 08.01.2024

Наименование на проекта:
Топъл обяд в Община Сухиндол

Номер от ИСУН:
BG05SFPR003-1.001-0134-C01

Роля на Община Сухиндол:
Бенефициент

Източници на финансиране:
Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Европейски социален фонд+

Стойност:
247 881.60 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта:
36 месеца (03.10.2022 г. – 30.09.2025 г.)

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП:
В изпълнение

Резултати:
Предоставяне топъл обяд на 90 лица. Проектът „Топъл обяд в Община Сухиндол“ дава възможност за осигуряване на здравословна и разнообразна  храна на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Предлага се и съпътстваща подкрепа с цел подобряване качеството на живот на потребителите на услугата.