Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар на Община Сухиндол

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2023

Маринела Пазвантова

 

За връзка със секретаря

Отправете своето запитване

Адрес: 

ул. „Росица” № 106, 5240 Сухиндол

Email:

Marinela.Pazvantova@suhindol.egov.bg

Телефон: 06136 2912

 

дата и място на раждане: 1968 г., гр. Сухиндол

образование: Магистърска степен “Финанси”

професионален опит:
2003 г. – сега       Секретар на Община Сухиндол
1999 г. – 2003 г.    Главен експерт „Екология“
1990 г. – 1999 г.    Данъчен служител
 

езици: руски и английски

компютърни умения: Microsoft Windows, Internet, IT- сертификат.

интереси: литература, кино и музика