Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.04.2022

арх. Стефан Георгиев

Образование:

2012 - 2018   Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) София, степен Магистър, специалност Архитектура, професионална квалификация Архитект
2007 - 2012   ПГСАГ „Ангел Попов” Велико Търново, специалност Строителство и архитектура, професионална квалификация Строителен техник

Професионален опит:

2022 - сега   Главен архитект на Община Сухиндол
2021 - сега   Ръководител на строителни обекти
2018 - сега   Архитект-проектант

Дата и място на раждане: 01.08.1993 г., гр. Велико Търново