Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CI2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S66

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.12.2021

Центърът за административно обслужване (ЦАО) се намира на нивото на тротоара в административната сграда на улица "Росица" № 116.

ЦАО е достъпен за хора с увреждания, възрастни хора, хора с намалена подвижност и/или със затруднения в придвижването, както и за родители с детски колички.

Паркирането около ЦАО е безплатно. Няма обособени паркоместа.