Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45

Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.05.2022

Чрез Харта на клиента/потребителя Общинска администрация Сухиндол поема ангажимент да спазва обявените стандарти за качество на административното обслужване, съгласно разпоредбите на Наредбата за административното обслужване.

Харта на клиента
Дата на публикуване: 12.05.2022