Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

Гражданите и представителите на бизнеса могат в рамките на работното време да проверяват статуса на свои преписки лично в Центъра за административно обслужване или на телефон.