Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C91
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S27
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S25

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 09.08.2021

Община Сухиндол

ЕИК по БУЛСТАТ: 
000133997

Адрес:
гр. Сухиндол, ул. “Росица” 106

Телефонна централа: 
(06136) 2912

Геолокация:
43.17517758360285, 25.160616900089416

Център за административно обслужване
гр. Сухиндол, ул. “Росица” 115

Данни за кореспонденция:

пощенски адрес
5240 гр. Сухиндол, ул. “Росица” 106

адрес на електронна поща
kmet@suhindol.egov.bg

адрес на интернет страница
https://www.suhindol.bg

профил в Системата за сигурно електронно връчване
https://edelivery.egov.bg /
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СУХИНДОЛ