Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.05.2022

Общинска администрация Сухиндол е със седалище на адрес:

гр. Сухиндол, ул. “Росица” 106

Данни за кореспонденция:

пощенски адрес: 5240 гр. Сухиндол, ул. “Росица” 106

телефон: (06136) 2912

адрес на електронна поща: kmet@suhindol.egov.bg

адрес на интернет страница: https://www.suhindol.bg

профил в Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg / ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СУХИНДОЛ

Контакти с Център за административно обслужване

Контакти с кметски наместници