Z6_PPGAHG8009EN80QNU52LA9DIH2
Z7_PPGAHG8009EN80QNU52LA9DIP2

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 14.12.2021
Последна актуализация: 21.01.2022

Декларация за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Община Сухиндол

Общинска администрация Сухиндол се ангажира да осигури достъп до институционалния си уебсайт, в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление (ЗЕУ), чл. 39 и 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Съдържанието на интернет страницата включва текстова и нетекстова информация, документи и формуляри за изтегляне, както и двупосочно взаимодействие чрез контактна форма и/или препратки до портал за предоставяне на електронни услуги, водещи до обработка на цифрови формуляри и осъществяване на процеси по удостоверяване на автентичност, идентификация и извършване на плащания.
Ние се стремим да поддържаме и подобряваме нашата интернет страница така, че тя да обхваща всички потенциални потребители, като се вземат под внимание възможните видове взаимодействие, особеностите на различни видове устройства, ниво на техническо познание, личностни и колективни интереси.

Статус на съответствие

Декларацията за достъпност от отразява резултатите от извършената оценка на съответствието на интернет страницата с хармонизирания европейски стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08).

Недостъпно съдържание: Някои от документите във формат PDF, публикувани на страницата, представляват сканирани архивни документи, които нямат текстов еквивалент. За предоставяне възможно най-бързо на достъпна версия на желания документ, може да се свържете с администрацията чрез посочените данни за контакт.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка.

Първоначално декларация за уебсайта на администрацията е изготвена на 15.01.2021 година.

Декларацията е последно преразгледана и актуализирана на 21.01.2022 година.

Обратна информация и данни за контакт

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения с достъпа до съдържанието, свържете се с нас и опишете проблема – това ще помогне да направим подобрения.
За предоставяне на обратна информация, предложения и сигнали относно достъпността на този уебсайт, можете да се обадите на телефон (06136) 2912 или да ползвате електронен адрес: kmet@suhindol.egov.bg.

Процедура за подаване на сигнали относно достъпността

Ако забележите липса на достъпност, която не Ви позволява да достигнете до съдържание или функция на интернет страницата, и след като сте ни уведомите за нея и не сте получили задоволителен отговор от нас в разумен срок, имате право да подадете жалба до  председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ на електронен адрес: mail@e-gov.bg или на пощенски адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, 1000 София.

Декларация за достъпност
Дата на публикуване: 21.01.2022