Z6_PPGAHG800HBI806C02II5N5IG3
Z7_PPGAHG800HBI806C02II5N5I81

Избори за народни представители за 49-то Народно събрание, 02.04.2023 г.

Дата на публикуване: 07.02.2023
Последна актуализация: 27.03.2023

Община Сухиндол напомня на избирателите, че съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящия си адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., следва да заяви желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 21-НС от изборните книжа.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ се подава не по-късно от 18.03.2023 г. /събота/ до кмета на общината или кметския наместник по настоящия адрес на избирателя.

На 18.03.2023 г./събота/ е осигурено дежурство от служители в общинския център и населените места от общината.

Избирателят може да подаде електронно заявление за гласуване по настоящ адрес и чрез интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ - https://regna.grao.bg/, без да е необходим подпис.

След вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

 

Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен. 

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване

 

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Разяснителни материали

 

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини - първа част

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване - първа част

 

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини - втора част

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. след закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване - втора част