Z6_PPGAHG80091G10QBCPQJRT0GD4
Z7_PPGAHG80091G10QBCPQJRT0GT1

Парламентарни избори 2021 година за избор на народни представители на 46-то Народно събрание, 11.07.2021 г.

Дата на публикуване: 23.06.2021
Последна актуализация: 22.11.2021

Разяснителна кампания

Специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването – секция № 043200001 гр. Сухиндол, СОУ „Св. Климент Охридски“ /ул.“Росица“ № 78/;

телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден – 06136/2912
дата и час за приемане на заявките – от 07.00 часа до 19.00 часа на изборния ден.


На вниманието на избирателите

Сайта на Главна Дирекция „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

- Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

- Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

- Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

- Служебни справки в избирателните списъци;

- Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

- Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 27.06.2021

Пояснение към избирателите
Дата на публикуване: 15.05.2021