Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H80

Вътрешни правила по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 08.03.2022

Вътрешните правила за достъп до обществена информация на Общинска администрация Сухиндол регламентират условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), както и отказа за предоставяне на достъп до обществена информация.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Сухиндол