Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12156
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H45

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 29.04.2022

За предоставяне на достъп до обществена информация не се дължи такса.

Заплащат се необходимите консумативи по предоставянето на достъп до обществена информация, когато услугата не е заявена за получаване по електронен път.

Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. на министъра на финансите определя нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя:
1. Хартия А4 - 1 лист - 0,01 лв.
2. Хартия А3 - 1 лист - 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 - 1 стр. - 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 - 1 стр. - 0,04 лв.
5. CD диск 700 MB - 1 бр. - 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 MB - 1 бр. - 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 MB - 1 бр. - 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB - 1 бр. - 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB - 1 бр. - 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB - 1 бр. - 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB - 1 бр. - 9,47 лв.

Заплащането може да се извърши:
- на гише в Центъра за административно обслужване в брой;
- на гише в Центъра за административно обслужване с банкова карта;
- по банков път на банкова сметка:
ЦКБ АД Велико Търново, офис Сухиндол
IBAN: BG65CECB97908459472900
BIC: CECBBGSF
Код: 448090