Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2446
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CV4

Етичен кодекс на общинския съветник

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.05.2022

Етичният кодекс определя основните етични и морални норми и конкретизира стандартите на поведение на общинските съветници от Общински съвет Сухиндол.

Приет е с Решение № 269 от 20.01.2022 г. на Общински съвет Сухиндол.

Етичен кодекс на Общински съвет Сухиндол