Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2487
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CF4

Проекти на нормативни актове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.12.2021
Проект "Дългосрочна програма ВЕИ"
Дата на публикуване: 14.08.2023

Съобщение по чл.26 ал.2 ГПОД
Дата на публикуване: 11.10.2022

Проект ГПОД
Дата на публикуване: 11.10.2022