Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD2
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD0

За Общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.12.2021

Община Сухиндол се намира в:

Държава: България
Код по NUTS 0: BG
Регион: Северен централен
Код по NUTS 2: BG32
Област: Великотърновска с административен център град Велико Търново
Код по NUTS 3: BG321

като кодовете съответстват на Общата класификация на териториалните единици за статистически цели NUTS (на френски: Nomenclature des unités territoriales statistiques) за страните членки на Европейския съюз.

Община Сухиндол се намира в:

Регион: BG32
Област: Велико Търново
Код област: VTR
Код на община Сухиндол: VTR32

и е с административен център

гр. Сухиндол
EKATTE: 70295
Кметство: VTR32-00
Пощенски код: 5240
Надморска височина, м: 200 - 299 вкл.

с включени в общината следните населени места:

село Бяла река

EKATTE: 07661
Кметство: VTR32-01
Пощенски код: 5237
Надморска височина, м: 100 - 199 вкл.

село Горско Калугерово

EKATTE: 17192
Кметство: VTR32-00
Пощенски код: 5238
Надморска височина, м: 200 - 299 вкл.

село Горско Косово

EKATTE: 17208
Кметство: VTR32-00
Пощенски код: 5235
Надморска височина, м: 100 - 199 вкл.

село Коевци

EKATTE: 37561
Кметство: VTR32-04
Пощенски код: 5241
Надморска височина, м: 300 - 499 вкл.

село Красно градище

EKATTE: 39582
Кметство: VTR32-00
Пощенски код: 5242
Надморска височина, м: 100 - 199 вкл.

като кодовете съответстват на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) за България.