Z6_PPGAHG800PED30Q3BHCBHB1K93
Z7_PPGAHG800PED30Q3BHCBHB1KP1
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DD39J7

Защита на населението

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.03.2022

Позвънете на телефон 112 при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби.

Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 осигурява непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ в случай на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имущество, като:

 • Пожари
 • Наводнения
 • Спешни медицински случаи
 • Смерч (ураганни ветрове)
 • Земетресения
 • Катастрофи
 • Промишлени аварии и други замърсявания
 • Радиация
 • Зимни бури
 • Съмнения за биологични агенти
 • Други произшествия и инциденти

Когато предавате инцидент към телефонен номер 112 е необходимо да бъдете максимално ясни и точни при съобщаване на информацията – име на повикващия, тип и място на инцидента, брой пострадали. Така ще получите помощ по-бързо и адекватно.

Конкретният случай веднага се пренасочва към съответната институция – Пожарна безопасност и защита на населението, Полиция, Спешна медицинска помощ, Национален медицински координационен център, Планинска спасителна служба – БЧК и ИА „Морска администрация”, която изпраща екип на мястото на инцидента.

Телефон 112 не е информационен телефон, той не обслужва повиквания от неспешен характер – сигнали за неработещи светофари, проблеми с елекро и водоподаването, нарушени пътни участъци и пр.

Източник: МВР Дирекция „Национална система 112“

Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Република България

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена за едновременно предупреждение и оповестяване на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност и за излъчване на указания за необходимите мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация.

Сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на страната са:

 • „Национален сигнал за тревога”;
 • „Национален сигнал за край на тревогата”;
 • „Въздушна опасност”;
 • „Отбой от въздушна опасност”.

Те се разпространяват и излъчват посредством:

 • Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия чрез акустични сирени;
 • Подсистема на автоматизираната система за оповестяване на ГДПБЗН чрез електромеханични сирени;
 • Програмите на БНТ, БНР, операторите на радио и телевизионни програми с национално и регионално покритие;
 • Радиотранслационните възли / уредби, инсталирани в населените места;
 • Локалните системи за оповестяване, изградени в потенциално опасните обекти.

Националният сигнал за тревога е непрекъснат вой на електронни/акустични сирени с продължителност от 3 (три) минути (± 10 s) със скокообразно изменение на честотата през 2 (две) секунди (± 0,2 s) с честота от 700 (± 20) до 1000 (± 30) Hz.
След подаване на сигнала се излъчва гласова информация с предварително записани съобщения за вида опасност.

Националният сигнал за край на тревогата е непрекъснат вой на електромеханични/пневматични и/или електронни/акустични сирени с продължителност минимум 2 (две) минути с номинална честота 425 (± 25) Hz.
След подаване на сигнала се излъчва гласова информация за край на тревогата.

Сигналът "Въздушна опасност" е прекъснат вой на електромеханични и/или електронни/акустични сирени в продължение на 3 (три) минути (± 10 s) с плавно изменящ се звук през 15 (± 1 s) с честота от 140 (± 20) Hz до 415 (± 35) Hz.
Сигналът се излъчва при необходимост и всяка година на 2 юни в 12 часа в продължение на две минути - за отдаване почит на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България.

Сигналът "Отбой въздушна опасност“ е непрекъснат вой на електромеханични/пневматични и/или електронни/акустични сирени с продължителност минимум 2 (две) минути с номинална честота 425 (± 25) Hz. 
Излъчва се след преминаване на опасността от въздушно нападение.

Видът и акустичните характеристики на посочените сигнали са съгласно Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Източник: МВР Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

План за защита при бедствия на територията на Община Сухиндол

Планът за защита при бедствия на територията на Община Сухиндол е приет с Решение № 306 от 28.05.2015 г. на Общински съвет Сухиндол като включва следните части:

Z7_PPGAHG800PED30Q3BHCBHB1KP7

Защита на населението

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.03.2022

Позвънете на телефон 112 при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби.

Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 осигурява непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ в случай на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имущество, като:

 • Пожари
 • Наводнения
 • Спешни медицински случаи
 • Смерч (ураганни ветрове)
 • Земетресения
 • Катастрофи
 • Промишлени аварии и други замърсявания
 • Радиация
 • Зимни бури
 • Съмнения за биологични агенти
 • Други произшествия и инциденти

Когато предавате инцидент към телефонен номер 112 е необходимо да бъдете максимално ясни и точни при съобщаване на информацията – име на повикващия, тип и място на инцидента, брой пострадали. Така ще получите помощ по-бързо и адекватно.

Конкретният случай веднага се пренасочва към съответната институция – Пожарна безопасност и защита на населението, Полиция, Спешна медицинска помощ, Национален медицински координационен център, Планинска спасителна служба – БЧК и ИА „Морска администрация”, която изпраща екип на мястото на инцидента.

Телефон 112 не е информационен телефон, той не обслужва повиквания от неспешен характер – сигнали за неработещи светофари, проблеми с елекро и водоподаването, нарушени пътни участъци и пр.

Източник: МВР Дирекция „Национална система 112“

Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Република България

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена за едновременно предупреждение и оповестяване на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност и за излъчване на указания за необходимите мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация.

Сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на страната са:

 • „Национален сигнал за тревога”;
 • „Национален сигнал за край на тревогата”;
 • „Въздушна опасност”;
 • „Отбой от въздушна опасност”.

Те се разпространяват и излъчват посредством:

 • Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия чрез акустични сирени;
 • Подсистема на автоматизираната система за оповестяване на ГДПБЗН чрез електромеханични сирени;
 • Програмите на БНТ, БНР, операторите на радио и телевизионни програми с национално и регионално покритие;
 • Радиотранслационните възли / уредби, инсталирани в населените места;
 • Локалните системи за оповестяване, изградени в потенциално опасните обекти.

Националният сигнал за тревога е непрекъснат вой на електронни/акустични сирени с продължителност от 3 (три) минути (± 10 s) със скокообразно изменение на честотата през 2 (две) секунди (± 0,2 s) с честота от 700 (± 20) до 1000 (± 30) Hz.
След подаване на сигнала се излъчва гласова информация с предварително записани съобщения за вида опасност.

Националният сигнал за край на тревогата е непрекъснат вой на електромеханични/пневматични и/или електронни/акустични сирени с продължителност минимум 2 (две) минути с номинална честота 425 (± 25) Hz.
След подаване на сигнала се излъчва гласова информация за край на тревогата.

Сигналът "Въздушна опасност" е прекъснат вой на електромеханични и/или електронни/акустични сирени в продължение на 3 (три) минути (± 10 s) с плавно изменящ се звук през 15 (± 1 s) с честота от 140 (± 20) Hz до 415 (± 35) Hz.
Сигналът се излъчва при необходимост и всяка година на 2 юни в 12 часа в продължение на две минути - за отдаване почит на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България.

Сигналът "Отбой въздушна опасност“ е непрекъснат вой на електромеханични/пневматични и/или електронни/акустични сирени с продължителност минимум 2 (две) минути с номинална честота 425 (± 25) Hz. 
Излъчва се след преминаване на опасността от въздушно нападение.

Видът и акустичните характеристики на посочените сигнали са съгласно Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Източник: МВР Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

План за защита при бедствия на територията на Община Сухиндол

Планът за защита при бедствия на територията на Община Сухиндол е приет с Решение № 306 от 28.05.2015 г. на Общински съвет Сухиндол като включва следните части: