Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7
Побратимени градове Градове партньори

Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.01.2022

Община Сухиндол има официално установени партньорски отношения с общини от други страни посредством споразумения за партньорство и/или побратимяване.