Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 04.04.2024

град Сухиндол

   

село Бяла рекас. Бяла река, Община Сухиндол

на картата
Пощенски код: 5237
Кмет:
Мадлена Русанова
Тел.: 088 988 4229
E-mail: 

Madlena.Rusanova@suhindol.egov.bg

 

 

село Коевцис. Коевци, Община Сухиндол

на картата
Пощенски код: 5241
Кметски наместник:
Тоня Петкова
Тел.: 088 675 1013
E-mail: Tonya.Petkova@suhindol.egov.bg

 

село Горско Калугеровос. Горско КалугеровоОбщина Сухиндол

на картата
Пощенски код: 5238
Кметски наместник:
Павлина Петрова
Тел.: 087 999 8523
E-mail: 
Pavlina.Petrova@suhindol.egov.bg

 

 

село Красно Градищес. Красно Градище, Община Сухиндол

на картата
Пощенски код: 5242
Кметски наместник:
Татяна Василева
Тел.: 088 225 8739
E-mail: 

Tatyana.Vasileva@suhindol.egov.bg

 

село Горско Косовос. Горско Косово, Община Сухиндол

на картата
Пощенски код: 5235
Кметски наместник:
Дениза Тодорова
Тел.: 087 999 8521
E-mail: 
Deniza.Todorova@suhindol.egov.bg