Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OU1
Z7_PPGAHG800P4S60QNNGOEJARIU0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB4

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.03.2022

Символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Сухиндол са уникални и са определени с Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в Община Сухиндол, приета от Общинския съвет. С Наредбата е уреден и статута на Празника на Община Сухиндол, както и на присъждане на званието „Почетен гражданин на град Сухиндол“.

Символите на Община Сухиндол са:

1. Герб на Община Сухиндол
2. Знаме на Община Сухиндол
3. Символичен ключ на гр. Сухиндол
4. Кметска огърлица
5. Почетна книга.

Званията на Община Сухиндол са:

Звание “Почетен гражданин на Община Сухиндол”

Почетни знаци на Община Сухиндол са:

1. Почетен плакет
2. Значка „Община Сухиндол“

Отличия на Община Сухиндол са:

Почетна грамота

Официалният празник на Община Сухиндол е 14 февруари – Трифон Зарезан - празник на лозарите и винопроизводителите.