Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен финансов отчет

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.12.2021
Годишен финансов отчет – 2022 година
Дата на публикуване: 16.08.2023

Годишен финансов отчет – 2021 година
Дата на публикуване: 08.08.2022

Годишен финансов отчет – 2020 година
Дата на публикуване: 10.08.2021

Годишен финансов отчет – 2019 година
Дата на публикуване: 30.06.2020

Годишен финансов отчет – 2018 година
Дата на публикуване: 17.06.2019

Годишен финансов отчет – 2017 година
Дата на публикуване: 09.05.2018