Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.09.2021

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Ангел Янков Славов
2. Борислав Пламенов Вълев
3. Димчо Стефанов Димов
4. Йордан Неделчев Йорданов
5. Румен Стоянов Йорданов
6. Татяна Красимирова Мънкова

ПП ГЕРБ

1. Георги Пенчев Острев
2. Димитър Ганчев Гърбов
3. Димитър Георгиев Кобуров

ПП ДПС

1. Мехмед Байрямов Чавдарлиев
2. Юмит Юсеинов Османов