Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.11.2023

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Борислав Пламенов Вълев
2. Вера Дончева Дукова
3. Димчо Стефанов Димов
4. Йордан Неделчев Йорданов
5. Първолета Христова Желязкова

6. Румен Стоянов Йорданов

7. Христо Весков Мънков

ПП ГЕРБ

1. Димитър Стефанов Конашев
2. Росица Генкова Генчева

ПП ДПС

1. Мехмед Байрямов Чавдарлиев
2. Хасансабри Ахмед Хасан