Z6_PPGAHG80018CD0Q5VTE3VF10P6
Z7_PPGAHG8001ACC0QLGPRT6C2OA6

Градове партньори

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 20.04.2022

Община Сухиндол реализира европейски проекти, свързани с международни партньорства.

Европейско гражданство – Мрежа на градовете

Младежи за европейска солидарност

Европейско включване чрез междукултурен диалог