Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.05.2022

Центърът за административно обслужване е на адрес:

гр. Сухиндол, ул. “Росица” 115

Работно време:

от 08:30 ч. до: 17:30 ч., всеки работен ден, без прекъсване

Телефони:

0700 13162
за комуникация с потребителите, стационарен, обаждането се таксува според вашия тарифен план

(06136) 2912
централа, стационарен, обаждането се таксува според вашия тарифен план

Данни за кореспонденция

пощенски адрес: 5240 гр. Сухиндол, ул. “Росица” 106

адрес на електронна поща: kmet@suhindol.egov.bg

адрес на интернет страница: https://www.suhindol.bg

профил в Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg / ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СУХИНДОЛ