Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K06
Z7_PPGAHG8009QB60QNUT1BNA3TU0
Z7_PPGAHG80095970QV0I6U6ELK17

Отчети по изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 24.02.2022
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12107

Отчети по изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 24.02.2022