Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2022

Културен календар

Културният календар на Община Сухиндол включва официалните празници, исторически дати и годишнини, празници от народния и религиозния календари, местни празници.

Официалният празник на Община Сухиндол 14-ти февруари – Трифон Зарезан, празникът на лозарите и винопроизводителите, за първи път се празнува през 1865 година. Малки и големи се завъщат от страната и чужбина, за станат част от вековната традиция.

Честването започва рано сутринта с отслужване на празнична литургия в храма „Св. апостоли Петър и Павел“ и зарязване на църковната асма. На централния площад се извива хоро, а след това жителите и гостите на Сухиндол се отправят за зарязване на лозе като се спазва традицията да се махнат стари пръчки и да полее лозата с вино.

Празникът продължава с традиционна трапеза в местността „Върбака“, която включва варена кокошка, погача, дърпана баница и хубаво червено вино. Там се играе прочутото мъжкото хоро „Как се чука чер пипер“.

Празникът завършва със зарезанско шествие, предвождано от Царя на виното, седнал на трон върху огромна бъчва като не липсват и царските атрибути - червено наметало, корона и жезъл. Участниците танцуват, носят бъклици с червено вино и суджук, облечени са в характерните за района народни носии.

Сухиндолци отбелязват Илинден и Празника на виното и хляба на 2 август - деня на Свети пророк Илия /по стар стил/. Големият летен празник започва с водосвет за здраве и просперитет. Самодейните състави на читалището представят обичая „Поднасяне на брадата“, който символизира края на жътвата и началото на подготовката за гроздобера. Празненствата завършват с много песни и танци.

Културен календар за 2022 г.

Музеи

Къща-музей Баба Съба Енева

Къщата в село Коевци на Петър и Съба Еневи е най-значимият обект на културното историческо наследство в община Сухиндол с категория национално значение. Баба Съба Енева губи четирите си деца, участвали в антифашисткото движение. Заради това често е наричана майка-героиня. Две от децата й - Николай Енев - Андрей и Параскева Енева – Соня са убити в Балванската битка на 29-ти март 1944-та година. В къщата-музей има изложба от лични вещи и архивни фотографии. В нея е оформена експозиция, свързана с антифашистката борба, подредени са експонати от бита и поминъка на село Коевци, местния фолклор и занаяти. 

Музей на виното

Музеят на виното е разположен в сградата на винарна ЛОВИКО СУХИНДОЛ. Винарната е пряк наследник на кооперация „Гъмза“, най-старата на Балканите лозаро-винарска кооперация, създадена през 1909 година по инициатива на Марко Вачков. Той черпи кооперативния опит от френския град Маросан и го пренася в родния Сухиндол.
Музейната сбирка разкрива историята и етапите, през които преминава кооперация “Гъмза”. Съставена е от снимки, документи, бутилки с най-известните сортове вино, автентични уреди за обработка на гроздето.
Музеят на виното представлява атракция за всеки ценител на качествените вина и е интересно място за всеки, който проявява интерес към историята на Сухиндол и в частност развитието на лозаро-винарския бранш, като основен поминък.

Център за лозарство и винарство

Съхраняване на традициите, популяризиране на новостите в българското винопроизводство и развитие на винен туризъм са сред основните цели на Центъра за лозарство и винарство. Той е оборудван с дегустационна зала, избено помещение – енотека и разполага с прожекционна техника за мултимедийни презентации, чрез които се проследява историята на винарството и лозарството по нашите земи. Също е известен като Музей на виното, тъй като има витрини, представляващи постоянна експозиция. 

Читалища и библиотеки

Културните средища на територията на община Сухиндол са народните читалища (НЧ). Читалищата осигуряват достъп до библиотечен фонд, възможност за художествено творчество, съхранение и разпространение на културното богатство. Действащо читалище има във всяко населено място на общината.

НЧ „Трезвеност - 1870” гр. Сухиндол 

Вписано в Регистъра на народните читалища с номер 1519.

Читалището има художествени състави с множество изяви и успехи като: смесен народен хор; фолклорна формация „Лозица“; група за стари градски песни „Песни за душата“; група за популярни и шлагерни песни „Откровение“; вокална формация „Демо“; група за автентичен фолклор; група за хумор и скечове; танцова група „Гъмзовяни“; вокална формация за руски песни.

Фондът на читалищната библиотеката наброява над 50 000 библиотечни единици.

Библиотеката е вписана в Регистрира на обществените библиотеки с номер 1995.

Празникът на НЧ „Трезвеност – 1870“ е 1 ноември – Денят на народните будители.

НЧ „Самосъзнание” с. Бяла река 

Вписано в Регистъра на народните читалища с номер 2004.
Детската певческа група “Шарена китка” изпълнява автентичен фолклор.
Фондът на читалищната библиотеката наброява над 5 800 библиотечни единици.

НЧ „Просвета 1924 – Горско Калугерово” с. Горско Калугерово

Вписано в Регистъра на народните читалища с номер 3034.
Фондът на читалищната библиотеката наброява над 3 800 библиотечни единици.

НЧ „Росица - 1968” с. Горско Косово

Вписано в Регистъра на народните читалища с номер 3035.
Фондът на читалищната библиотеката наброява над 3 000 библиотечни единици.

НЧ „Светлина - 1894” с. Коевци 

Вписано в Регистъра на народните читалища с номер 1861.
Фондът на читалищната библиотеката наброява над 4 000 библиотечни единици.

НЧ „Пробуда-1932” с. Красно градище

Вписано в Регистъра на народните читалища с номер 3083.
Читалището разполага със салон със сто места и библиотека с библиотечен фонд от 3000 библиотечни единици.

Културно-историческо наследство

На територията на община Сухиндол има общо 68 недвижими културни ценности. Значителна част от тях са разположени извън границите на населените места. Обектите са от местно значение. Единственият обект обявен за културна ценност с национално значение е къщата в с. Коевци на Петър и Съба Еневи.

Номерата (07ххххх) са на регистрационните карти на обектите на територията на Община Сухиндол, отразени в Националната автоматизирана информационна система "Археологическа карта на България".

Видът и настоящият статут на обектите недвижими културни ценности в населените места и землища на общината са както следва:

Вид: Исторически

1. Къща на Петър и Съба Еневи, с. Коевци, Категория: „национално”, Обявен в ДВ бр. 40 от 1970 г.
2. Паметник на загинали партизани, с. Коевци, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 40 от 1970 г.
3. Лобно място на Георги Ал. Косев, с. Коевци, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 40 от 1970 г.
4. Лобно място на Иван Иванов Букьов, с. Коевци, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 40 от 1970 г.
5. Къща, свързана с дееца от национално-освободителната борба Русан Мирчев, ул. „Цар Асен” № 39, гр. Сухиндол, Деклариран с Писмо № 1625 от 07.08. 1991 г., Статут: историческа НКЦ (писмо от НИНКН № 0800-193 / 19.05.2015 г.)
6. Лобно място на Юсеин Мутков, местност Горник до гр. Сухиндол, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 40 от 1970 г.

Вид: Художествени

1. Останки от сгради - Керамичен производствен център,  местност Манастира, 1 км югозападно от гр. Сухиндол, Площ: 25 дка, Вид: архитектурно-строителен от Античността и Средновековието, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 78 от 1968 г., (0730081) Вид и хронология: Керамичен производствен център Римска епоха, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.

Вид: Военни паметници

1. Паметна плоча на Даскал Васил Неделчев, Западната страна на сградата на читалище „Трезвеност”, гр. Сухиндол;
2. Паметна плоча на Неделчо Цанев Велев, Южната страна на сградата на читалище „Трезвеност”, гр. Сухиндол;
3. Паметна плоча на Отец Матей Преображенски, Западната страна на сградата на читалище „Трезвеност”, гр. Сухиндол;
4. Паметна плоча на Киро Маринов /Ковача/, ул. „Иван Вазов“ № 2, гр. Сухиндол
5. Паметник на загиналите сухиндолци в Балканската война „Българийо, за тебе те умряха...“, Източния вход на гр. Сухиндол, ул. ”Росица”, УПИ І – 1682, кв. 76;
6. Мемориален барелеф с две мраморни плочи „За тебе те умряха“, Входа на двора на СУ „Климент Охридски“, ул. „Росица” № 78;
7. Паметна плоча „Загинали за родината“, Сградата на Читалището, с. Горско Косово;
8. Надгробен паметник на Подофицер Николай Данаилов Ганчев, Пред сградата на читалището, с. Коевци;
9. Паметна плоча на Подофицер Николай Данаилов Ганчев, На дома на Б. Ненова, с. Коевци;
10. Паметна плоча на Тодор Анчев Банов, ул. „Втора” № 13, с. Красно Градище.

Вид: Археологически - крепостни съоръжения

1. Останки от крепост, Местност: полуостров язовир „Александър Стамболийски“, 3 км югозападно от с. Горско Косово, Площ 20 дка, Вид: архитектурно-строителен от Античността и Средновековието, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 78 от 1968 г., (0730077), Вид и хронология: Крепост Тракийски период, Късна античност; Византийско владичество; Първа и Втора българска държава, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.

2. Останки от селище в местност Каланкастро (Калето), 1 км източно от с. Красно Градище, Площ 12 дка, Вид: архитектурно-строителен от Античността и Средновековието, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 78 от 1968 г., (0700207) Вид и хронология: Крепост Тракийски период, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.

3. (0730080) Крепост, Местност: Хисаря, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Вид и хронология: Крепост Късна Античност Обект с неопределени функции Късна Желязна епоха, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.

4. (0730072) Крепост, Местност: Сухиндолско дере, гр. Сухиндол, Площ: 20 дка, Вид и хронология: Крепост Късна Желязна епоха; Късна античност, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.

5. (0730079) Крепост, Местност: Горскосливовско кале, гр. Сухиндол, Площ: 2 дка, Вид и хронология: Крепост Късна Античност Обект с неопределени функции Късна Желязна епоха, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.

Вид: Археологически - селищни могили, селища

1. Останки от селище, местност Драги бунар, 4.5 км североизточно от с. Бяла река, Вид: архитектурно-строителен от Античността и Средновековието, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 78 от 1968 г.
2. Антична каменоломна, 2 км южно от с. Коевци, Вид: архитектурно-строителен от Античността и Средновековието, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 78 от 1968 г.
3. (0700205) Останки от селище,  Местност: близост до стопанския двор, с. Красно Градище, Площ: 40 дка, Вид и хронология Селище Тракийски период; Римска епоха; Втора българска държава; Късно средновековие, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
4. (0700212) Останки от селище, местност Шаранковец, с. Красно Градище, Площ: 22 дка, Вид и хронология Селище Тракийски период; Римска епоха, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
5. Останки от селище, местност Лесковец, 2 км източно от гр. Сухиндол, Вид: архитектурно-строителен от Античността и Средновековието, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 78 от 1968 г.
6. Останки от селище, местност Чуката, 3.5 км северозападно от гр. Сухиндол, Вид: архитектурно-строителен от Античността и Средновековието, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 78 от 1968 г.
7. Останки от селище Дебелец, местност Среднаря, 3.5 км северозападно от гр. Сухиндол, Вид: архитектурно-строителен от Античността и Средновековието, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 78 от 1968 г.
8. Останки от селище, местност Иванковец, 3.5 км югозападно от гр. Сухиндол, Вид: архитектурно-строителен от Античността и Средновековието, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 78 от 1968 г.
9. Останки от селище, местност Сопот, 4 км югозападно от гр. Сухиндол, Площ: 20 дка, Вид: архитектурно-строителен от Античността и Средновековието, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 78 от 1968 г. (0730050) Вид и хронология: Селище, Късна желязна епоха, Пещ за керамика Римка епоха, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
10. Останки от селище, местност Хисаря, 4 км северно от гр. Сухиндол, Вид: архитектурно-строителен от Античността и Средновековието, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 78 от 1968 г.
11. (0730051) Останки от селище, местност Драчево, гр. Сухиндол, Площ: 40 дка, Вид и хронология: Селище Римска епоха, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
12. Останки от селище, местност Селце, 1 км югозападно от гр. Сухиндол, Площ: 40 дка, Вид: архитектурно-строителен от Античността и Средновековието, Категория: „местно”, Обявен в ДВ бр. 78 от 1968 г. (0730073) Вид и хронология: Селище Ранна и Късна желязна епоха; Римска епоха; Първа и Втора българска държава, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
13. (0730075) Останки от селище, местност Лесковец, гр. Сухиндол, Площ: 5 дка, Вид и хронология: Селище Бронзова епоха; Желязна епоха, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
14. (0730076) Водопровод, Местност: Лесковец, гр. Сухиндол, Площ: 10 дка, Вид и хронология: Водопровод Римска епоха, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
15. (0730082) Каменоломна, гр. Сухиндол, Площ: 5 дка, Вид и хронология: Каменоломна Римска епоха, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.

Вид: Археологически - Некрополи - плоски

1. (0730074) Плосък некропол, местност Стоенчин вир - воденицата, гр. Сухиндол, Площ: 2 дка, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.

Вид: Археологически - Некрополи - могилни

1. (0700206) Група могили, Местност: близост до стопански двор, с. Красно Градище, Площ: 1 дка, История на проучването: От тук произхожда и част от саркофаг без украса, а могилите до 50-те години са били 18, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
2. (0730052) Група могили, местност Драчево, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
3. (0730053) Група могили, местност Драчево, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
4. (0730054) Група могили, местност Драчево, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
5. (0730055) Група могили, местност Драчево, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
6. (0730056) Група могили, местност Драчево, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
7. (0730057) Група могили, местност: Драчево, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
8. (0730058) Група могили, местност Драчево, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
9. (0730059) Група могили, местност Драчево, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
10. (0730060) Група могили, Местност: границата между местност Стангъла и местност Липака, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
11. (0730061) Група могили, Местност: границата между местност Стангъла и местност Липака, гр. Сухиндол, Площ: 3 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
12. (0730062) Група могили, Местност: границата между местност Стангъла и местност Липака, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
13. (0730063) Група могили, Местност: границата между местност Стангъла и местност Липака, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
14. (0730065) Група могили, Местност: Сопот - кайряка, гр. Сухиндол, Площ: 4 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
15. (0730066) Група могили, Местност: Сопот - кайряка, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
16. (0730067) Група могили, Местност: Сопот - кайряка, гр. Сухиндол, Особености Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
17. (0730068) Група могили, Местност: Сопот - кайряка, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
18. (0730069) Група могили, Местност: Сопот - кайряка, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
19. (0730070) Група могили, Местност: Сопот - кайряка, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
20. (0730071) Група могили, Местност: Сопот - кайряка, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
21. (0730064) Некропол, Местност: Сопот - кайряка, гр. Сухиндол, Площ: 1 дка, Вид и хронология: Некропол Възраждане, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
22. (0730078) Некропол, Местност: полуостров язовир “Александър Стамболийски”, гр. Сухиндол, Площ: 4 дка, Вид и хронология Некропол Втора Българска държава, Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.

Вид: Археологически - Некрополи - единични могили

1. (0700208) Eдинична могила, местност Доорука, с. Красно Градище, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
2. (0700209) Единична могила, Местност: западно от Шаранковец, с. Красно Градище, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
3. (0700210) с. Красно Градище, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
4. (0700211) Единична могила, с. Красно Градище, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
5. (0700213) Единична могила, местност Шаранковец, с. Красно Градище, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
6. (0700214) Единична могила, Местност: Драчево (към селските ниви), с. Красно Градище, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
7. (0700215) Единична могила, Местност: Саръ Мешъ, с. Красно Градище, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
8. (0700216) Единична могила, Местност: Саръ Мешъ (южно от паметника Х. Димитър), с. Красно Градище, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
9. (0700217) Единична могила, с. Красно Градище, Площ: 1 дка, Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.

Конкурс за поезия и проза „Яна Язова - Христо Смирненски“ 2020 г.

Конкурс за поезия и проза „Яна Язова- Христо Смирненски“ стартира през 2020 г. в рамките на празнична програма по случай 50 години от обявяването на Сухиндол за град. Конкурсът носи името на големия български поет Христо Смирненски и популярната наша писателка Яна Язова. Това не е случайно, тъй като и двамата са живели и творили в Града на виното.

Първите присъдени награди са:

В категория Поезия

- първо място на Веселин Веселинов от Сливен за стихотворението „Нощ“;
- второ място на Добромир Калинов, курсант от НВУ „Васил Левски“ за стихотворението „Живот и вино“;
- трето място на Християн Сирачков от Хасково за стихотворението „Сън“;
- две поощрителни награди на Михаела Кавалджиева, курсант в НВУ „Васил Левски“ за стихотворението „Мрачен е градът“ и на Антонина Куен Нго от Кърджали за стихотворението „Обичам те дори когато не си за обичане“.

В категорията Проза

- първо място на Мирослава Маринова от София за разказа „…Ник“;
- втора награда на Ивана Николова от СУ „Вичо Грънчаров“ Горна Оряховица за разказа „Молитва“;
- две трети места на Иван Трифонов от Казанлък за разказа си „Мъката на художника“ и на Севинч Мастънова от СУ „Св. Климент Охридски“ Сухиндол
- три поощрителни награди на Виктория Костова от СУ „Вичо Грънчаров“ Горна Оряховица за разказа „Завръщане“, на Силвия Младенова от СУ „Св. Климент Охридски“ Сухиндол и на Даника Георгиева от СУ „Вичо Грънчаров“ за приказката й „Синята лисица“.

Специалната награда на Кмета на община Сухиндол, която се дава на произведение, свързано със Сухиндол и традициите в града и общината е присъдена на Румяна Иванова от СУ „Св. Климент Охридски“ Сухиндол за стихотворението „Моят роден град“.

Конкурс за поезия и проза „Яна Язова - Христо Смирненски“ 2021 г.

Десетки участници от цялата страна се включиха във второто издание на конкурса за поезия и проза „Яна Язова-Христо Смирненски“, засвидетелствайки уважение към тези велики творци на България, оставили частица от себе си в Сухиндол.
Председател на журито и тази година е известната великотърновска поетеса и писателка Ружа Велчева.

Присъдените награди са:

В категория Поезия

- първо място на младия Хрисимир Христов от Овча могила за неговото стихотворение „Научи ме пак на доброта“;
- второ място на Ивана Вачкова от старата столица с нейното стихотворение „Писна ми“;
- две трети награди - за 19-годишния Тодор Иванов от Павликени с неговото стихотворение „Реката без дъно“ и за Дея Симеонова с интересната творба „Шевове“;
- три поощрителни награди - едната на най-младата участничка в тазгодишното издание на конкурса - 13-годишната Румяна Иванова и нейното стихотворение „Пролет“, а останалите две на Александра Кушева от Сухиндол и 17-годишната Калина Кирилова от Велико Търново.

В категорията Проза

- първо място на 19-годишната Стефани Димова и нейното произведение „Сърце“;
- второ място на 17-годишния Николай Атанасов от Велико Търново за неговия разказ „Утопия“;
- трето място на 17-годишната Севинч Мастънова от Сухиндол за разказа „Тъмната част от мен“;
- две поощрителни награди - на 17-годишната Виктория Енева от Велико Търново за нейния разказ „Отвъдното в съня“ и на 14-годишния Кристиян Петков от Горна Оряховица за разказа „Откритие на десетилетието“.

Наградите бяха връчени от кмета на Община Сухиндол инж. Пламен Чернев, председателя на Общински съвет Сухиндол Борислав Вълев и от зам.-кмета на общината Петьо Русев.

Културен календар за 2022 г.
Дата на публикуване: 12.11.2021