Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.11.2023

Председател

    Борислав Пламенов Вълев

      дата и място на раждане: 02.06.1976 г., гр. Павликени

      образование: Магистърска степен, Специалност „Бизнес информатика“, СА „Д. А. Ценов“ Свищов

      професионален опит:

       2023 г. – 2027 г. – Председател на Общински съвет Сухиндол
      2019 г. – 2023 г. – Председател на Общински съвет Сухиндол
      2015 г. – 2019 г. – Заместник-кмет на Община Сухиндол
      2011 г. – 2015 г. – Старши експерт „Евро интеграция“ в Община Сухиндол
      2010 г. – 2011 г. – Вътрешен одитор в Община Сухиндол
      2004 г. – 2009 г. – Заместник-директор в „РИТИ“ АД Сухиндол

      езици: руски и английски

      компютърни умения: Microsoft Windows, Internet, IT-сертификат.

      интереси: футбол, лов, риболов

 

Заместник-председател

Мехмед ЧавдарлиевМехмед Байрямов Чавдарлиев

дата и място на раждане: 01.11.1960 г., с. Борино, област Смолян

образование: Средно, стругаро-фрезист

професионален опит:
2019 г. – до сега – Заместник-председател на Общински съвет Сухиндол
1987 г. – до сега – ВиК Йовковци, гр. Сухиндол
1981 г. – 1987 г. – Радиотелевизионен сервиз, гр. Павликени

езици: руски

компютърни умения: Microsoft Windows, Internet, IT-сертификат.

интереси: риболов