Z6_PPGAHG800PED30Q3BHCBHB1CK4
Z7_PPGAHG800PED30Q3BHCBHB1CC0

Земетресение

Дата на публикуване: 28.05.2021
Последна актуализация: 24.06.2021

Основни правила, които могат да помогнат на гражданите в случай на сеизмичен трус

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО е природно бедствие, което не може да бъде предсказано.  Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. На територията на нашата страна най-опасните сеизмични зони с възможен максимален магнитуд 7.0 са Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската. За недопускането на човешки жертви и тежки материални загуби, държавните органи предприемат мерки, свързани с антисеизмичното строителство, спазване на строителните норми, създаване на готовност за адекватно реагиране и за ликвидиране на последиците. Не трябва обаче да забравяме, че правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо.

МВР и Националният институт по геофизика, геодезия и география - БАН предоставят полезна информация на гражданите за превантивни действия в случай на сеизмичен трус.

Информацията за сеизмични събития в България и околните земетръсни зони може да се проследи на сайта Земетресения НИГГГ-БАН Информация в реално време

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СЕИЗМИЧНО СПОКОЕН ПЕРИОД

 • Вкъщи, поставени на удобно място, трябва да имате фенерче, чанта за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходими лекарства, топли дрехи, резерв от храна и вода. Подгответе „Раница за бедствия”.
 • Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места.
 • Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове.
 • Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.
 • Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите.
 • Подгответе семеен план за действие.
 • Определете лице за връзка между членовете на семейството, което е извън вашия регион.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС

 • Не трябва да напускате сградата, в която се намирате. Направете го само ако прецените, че можете да излезете на открито за около 10 секунди. Вземете „Раницата за бедствия”.
 • Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата /в зависимост от типа на строителната конструкция/, близо до вътрешна /носеща/ стена, колона, под стабилна маса или легло.
 • След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите.
 • Ако трусът ви завари зад волана, спрете на открито безопасно място и изчакайте.
 • В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.
 • Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи.

ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС

 • Изключете електричеството, газта и водата.
 • Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.
 • Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.
 • Осигурете предимство на майките с деца и на възрастните хора.
 • След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка.
 • Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.
 • Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.
 • Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете, ако това е възможно.
 • Следете информациите, които ще се излъчват по средствата за масова информация и по местните радиостанции. Изпълнявайте указанията на органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, полицията и други компетентни органи.  
 • Спазвайте обществения ред.

ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО

 • Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и отминалата опасност.
 • Можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от компетентните органи.
 • Не претоварвайте телефонните линии с ненужни телефонни разговори, кратко съобщете на близките си, че сте живи и здрави.
 • Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии.
 • По време на бедствия нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности.

Източник: Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

 

Раница за бедствия
Дата на публикуване: 24.06.2021