Общински съветници

мандат 2019-2023

Борислав Пламенов Вълев - Председател на Общински съвет Сухиндол

Мехмед Байрямов Чавдарлиев - Заместник-председател на Общински съвет Сухиндол

Ангел Янков Славов

Георги Пенчев Острев

Димитър Ганчев Гърбов

Димчо Стефанов Димов

Йордан Неделчев Йорданов

Димитър Георгиев Кобуров

Румен Стоянов Йорданов

Татяна Красимирова Мънкова

Юмит Юсеинов Османов

Ангел Янков Славов

Борислав Пламенов Вълев

Председател на Общински съвет Сухиндол

Георги Пенчев Острев

Димитър Ганчев Гърбов

Димитър Георгиев Кобуров

Димчо Стефанов Димов

Йордан Неделчев Йорданов

Мехмед Байрямов Чавдарлиев

Заместник-председател на Общински съвет Сухиндол

Румен Стоянов Йорданов

Татяна Красимирова Мънкова

Юмит Юсеинов Османов