Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

мандат 2023-2027

Борислав Пламенов Вълев - Председател на Общински съвет Сухиндол

Мехмед Байрямов Чавдарлиев - Заместник-председател на Общински съвет Сухиндол

Вера Дончева Дукова

Димитър Стефанов Конашев

Димчо Стефанов Димов

Йордан Неделчев Йорданов

Първолета Христова Желязкова

Росица Генкова Генчева

Румен Стоянов Йорданов

Хасансабри Ахмед Хасан

Христо Весков Мънков

Борислав Пламенов Вълев

Председател на Общински съвет Сухиндол

Вера Дончева Дукова

Димитър Стефанов Конашев

Димчо Стефанов Димов

Йордан Неделчев Йорданов

Мехмед Байрямов Чавдарлиев

Заместник-председател на Общински съвет Сухиндол

Първолета Христова Желязкова

Росица Генкова Генчева

Румен Стоянов Йорданов

Хасансабри Ахмед Хасан

Христо Весков Мънков