Детска ясла "Осми март"

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.03.2022

Детска ясла "Осми март" в град Сухиндол извършва отглеждане, възпитание и обучение на деца на възраст от 10 месеца до три години.

 

Детска ясла "Осми март"
ул. "Славяни" № 2
5240 Сухиндол