Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 28.01.2022
Последна актуализация: 28.01.2022

Един от приоритетите на общината е създаване и поддържане на необходимите условия за системни спортни занимания на децата и младите хора, за да може спортът да стане основен компонент на здравословния начин на живот. 

Основен елемент от системата на физическото възпитание и спорта са спортните обекти и съоръжения. Съществуващата в момента спортна база в община Сухиндол включва стадион, открити спортни площадки за баскетбол и футбол на малки вратички, физкултурни салони към училището. Изградено е игрище за пейнтбол с казарми, траншеи, окопи и въжени атракционни съоръжения.

Екопътека “Деветашко плато” стартира от село Коевции. Дължината й е около 3 км. Минава покрай стара чешма, римски часовник и стига до "Сопотска скала", където е монтиран 35-метров метален пилон с българския трибагреник и откъдето се открива панорамна гледка към долината на река "Росица" и язовир “Александър Стамболийски”. Вече е традиция на "Сопотската скала" да се празнува Националният празник на България 3 март и да се посреща “Джулай морнинг”.

През годините в Сухиндол са се развивали доста спортове като колоездене, безмоторно летене, футбол, баскетбол, волейбол, гимнастика, борба, тенис на маса, шахмат, лека атлетика, плуване с плавници, гребане, ветроходство, водомоторен спорт, спортна стрелба и др. Първото физкултурно дружество в Сухиндол "Вихър" е основано през 1910 г. 

През 1924 г. е основано физкултурно дружество "Лозен", което е наследник на предшестващите физкултурни дружества "Вихър", "Пирин", "Юнак" и др.

След 1990 г. основните спортни занимания са свързани с шахмата, тениса на маса и футбола.

Футболният клуб „Лозен – 1924“ е член на БФС и играе в елитната областна футболна група, зона Северозапад, област Велико Търново. 

Отскоро малките спортисти се увличат по карате и се включват в заниманията на Спортен карате клуб (СКК) „Киокушин Павликени-Сухиндол“.

Кметът на Община Сухиндол отговаря за провеждане на общинската политика за младежта, анализира състоянието на младежта в общината, изготвя и изпълнява общински годишен план за младежта.

Общинският план за младежта определя целите и приоритетите на общинската политика за младежта, както и финансовите ресурси за неговата реализация в съответствие с Националната стратегия за младежта, в изпълнение на Закона за младежта. Приема се от Общински съвет Сухиндол по предложение на кмета на общината.

В основата на Общинския план за младежта са принципите, на които се основава съвременното демократично общество, а именно:

Сътрудничество и приемственост между поколенията;
Предоставяне възможност на младите хора да участват в решаването на местните проблеми;
Осигуряване на условия за равнопоставеност и прозрачност във взаимоотношенията между общинската администрация и младежите. 
Основните цели на Общинския план за младежта са следните:

Създаване на повече възможности за младежта в областта на образованието и трудовата заетост;
Подобряване на достъпа и пълноценно участие на всички млади хора в обществения живот;
Насърчаване на взаимната солидарност между обществото и младите хора.

План за младежта 2024 г.
Дата на публикуване: 26.01.2024

План за младежта за 2021 г.
Дата на публикуване: 02.11.2021

Годишен доклад за младежта за 2020 г.
Дата на публикуване: 02.11.2021