Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K14
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C6

Детска градина “Соня”

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.11.2021

Детска градина „Соня“ град Сухиндол предлага среда за деца от три до седем години, възможност за развитие личността на детето, общуване с деца и възрастни, хармонично взаимодействие с природата, прилагане играта като основен метод, подход и дейност от педагозите.
В условията на смесена по възраст предучилищна група, предлага много добра подготовка на децата за училище, съобразно държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

Детска градина „Соня“
ул. "Славяни" № 4
5240 Сухиндол