Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK6

Протокол за устно искане на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 07.03.2022

Устни запитвания се приемат в рамките на работното време на администрацията от служител на Центъра за административно обслужване, който отразява запитването в протокол. Протоколът трябва да съдържа: описание на исканата информация, име на заявителя, адрес за кореспонденция, каква форма за предоставяне на достъп предпочита за исканата информация. Протоколът се подписва от заявителя и служителя.