Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O16
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF7

Символи

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.12.2021

Символите на Община Сухиндол са:

1. Герб на Община Сухиндол
2. Знаме на Община Сухиндол
3. Символичен ключ на гр. Сухиндол
4. Кметска огърлица
5. Почетна книга.

Герб община СухиндолГерб на Община Сухиндол

Гербът на Община Сухиндол съдържа следните символи: щит с корона , прикрепян от двете страни от два лъва с вписан в него грозд като символ на традиционния поминък; над грозда под короната, символ на националната ни идентичност са изобразени мастилница и писалка, символизиращи духовността – традициите в просветата и културата; везна, символизираща търговията с грозде и вина; житен клас, символизиращ земеделието и зърнопроизводството като друга важна част от поминъка на сухиндолци. В долния край на герба е изписано на кирилица „Сухиндол“.

 

 

Значе община СухиндолЗнаме на Община Сухиндол

Знамето е с три цвята: син, червен (бордо) и зелен. В средата е поставен гербът на общината. Изработва се от копринен плат с размер 90 на 150 см. Гербът се извезва с копринени конци в златен цвят. Знамето се обшива с ресни. Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво с диаметър 3.5 см и завършва с пика.
В този си вид знамето на Община Сухиндол символизира: синият цвят – стремежа да живеем в един мирен свят, обединена Европа, с чиста околна среда и въздух; бордо – вековната традиция в поминъка на сухиндолци – отглеждане на лозя и производство на вино; зеленият цвят – полята и природата – източник на блага за нашия живот и бит.

 

ХИМН НА ГРАД СУХИНДОЛ

Текст: Матей ШОПКИН

Поел на път през вековете,
Познал и подвиг, и разкол,
за нас е град на градовете
с любов наречен Сухиндол

ПРИПЕВ: И под слънчева жaрава,
и под звездна светлина
Сухиндол за нас остава
благодатна висина.

На тази висина се вият
прекрасни български хора
и огнени вина се пият
и всяка дума е добра

ПРИПЕВ: И под слънчева жaрава,
и под звездна светлина
Сухиндол за нас остава
благодатна висина.

Шумат напеви от Росица,
бушува старият Балкан
и броди като божа птица
духът на Трифон Зарезан

ПРИПЕВ: И под слънчева жарава,
и под звездна светлина
Сухиндол за нас остава
благодатна висина.

Тук всеки в бъдещето гледа
и няма пътища назад,
и от победа към победа
върви любимият ни град.

ПРИПЕВ: И под слънчева жарава,
и под звездна светлина
Сухиндол за нас остава
благодатна висина.